Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Flankerende regelgeving
Mondiale ontwikkeling
Leidraad
Lijst van afkortingen
Artikel 1. NL IGA
1.1.g
1.1.i
Voorbeelden
1.1.j
1.1.k
1.1.l
1.1.s
1.1.u
1.1.ee
1.1.jj
Artikel 2. NL IGA
2.2.a.4
2.2.a.5 en -6
2.2.a.5.B
Artikel 3. NL IGA
3.4
Artikel 4. NL IGA
4.1-b
4.1.c
4.1.d
4.1.e
4.7
Artikel 5. NL IGA
5.3
Bijlage I
I.A
I.B.3
I.C
II.A.3
II.B.3
II.C.3
II.D.3
II.D.4
III.B.1
IV.D.1.a
IV.D.3
IV.D.4
IV.D.3.a en -4.b en -c.1
IV.D.4.c.2
V.A
V.B.3
VI.A
VI.B.4
VI.B.4.e
VI.B.4.i
VI.B.5
VI.C
VI.C.1
VI.C.3
VI.C.4
VI.D.2
Bijlage II
I.E
III.A
III.B
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel inleiding Leidraad FATCA (verbetering internationale naleving van belastingplicht en tenuitvoerlegging FATCA)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op 20 januari 2016.
Inleiding
Op 18 december 2013 hebben Nederland en de Verenigde Staten (VS) een verdrag gesloten tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA. 1 Deze zogenoemde Intergovernmental Agreement tussen Nederland en de VS (NL IGA) is op 3 juli 2014 aan de Staten-Generaal aangeboden ter goedkeuring. 2 Inmiddels ligt het goedkeuringswetsvoorstel in de Eerste Kamer, nadat het op 18 december 2014 is aanvaard in de Tweede Kamer.
De FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) is een Amerikaanse wet die financiële instellingen (FI’s) wereldwijd verplicht jaarlijks te rapporteren aan de Amerikaanse belastingdienst, de Internal Revenue Service (IRS), over rekeningen die personen, die belastingplichtig kunnen zijn in de VS, aanhouden buiten de VS. De Amerikaanse fiscale wetgeving verplicht ‘Amerikaanse personen’ (‘U.S. Persons’), waar ter wereld zij ook wonen, belastingaangifte te doen in de VS. De extraterritoriale werking van de FATCA was voor de Nederlandse regering aanleiding om de NL IGA te sluiten met de VS om die informatieverstrekking door FI’s van financiële gegevens tussen Nederland en de VS mogelijk en verplicht te maken. De NL IGA geldt ook voor de (FI’s op de) eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden).
In de NL IGA zijn Nederland en de VS overeengekomen dat op wederkerige basis gegevens en inlichtingen over Amerikaanse respectievelijk Nederlandse belastingplichtigen door de Belastingdienst en de IRS zullen worden gerapporteerd. De Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) en de Belastingwet BES bevatten bepalingen die strekken tot uitvoering van onder meer verdragen tot het verlenen van wederzijdse bijstand bij de heffing van belastingen. Beide wetten bevatten een delegatiegrondslag die het mogelijk maakt om in lagere regelgeving administratieplichtigen aan te wijzen die nader aan te wijzen gegevens en inlichtingen aan de Belastingdienst moeten verstrekken. Om de gegevensuitwisseling op grond van de NL IGA mogelijk te maken, worden in het Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (UB WIB) en het Uitvoeringsbesluit Belastingwet BES (UB Belastingwet BES) 3 de Nederlandse FI’s die worden omschreven in de NL IGA aangewezen als administratieplichtigen.
De NL IGA bevat twee Bijlagen. In Bijlage I zijn de door de Nederlandse FI’s toe te passen ‘due diligence-procedures’ opgenomen. Bijlage II bevat voor Nederland de soorten FI’s en productcategorieën die niet onder de rapportageverplichtingen van de NL IGA vallen.
De eerste automatische informatie-uitwisseling op basis van de NL IGA zal plaatsvinden in 2015 met betrekking tot de gegevens over 2014.