Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Voorwoord
1. Inleiding
2. Onttrekkingen
2.1. Eigen verbruik
2.2. Privé-gedeelte kosten
3. Dieren
3.1. Rundvee
3.1.1. Zelfopgefokt rundvee
3.1.2. Aangekocht rundvee
3.1.3. Waarderingssystemen
3.1.4. Embryo(kalf)
3.1.5. Opfokkosten vleesstieren
3.1.6. Opfokkosten rosékalveren
3.1.7. Opfokkosten witvleeskalveren
3.2. Varkens
3.2.1. Zeugen
3.2.2. Biggen
3.2.3. Vleesvarkens
3.3. Pluimvee
3.3.1. Kalkoenen
3.3.2. Opfokleghennen
3.3.3. Leghennen
3.3.4. Vleeskuikenouderdieren
3.3.5. Vleeskuikens
3.4. Schapen
3.5. Geiten
3.5.1. Waardering zelfopgefokte geiten
3.5.2. Waardering aangekochte geiten
3.6. Nertsen
3.7. Konijnen
4. Voorraad maïs en gras
4.1. Maïs
4.2. Gras
5. Tuinbouw
5.1. Afschrijvingsnormen glastuinbouw
5.1.1. Geldigheid afschrijvingsnormen glastuinbouw
5.1.2. Afschrijvingsregime glastuinbouw
5.1.3. Afschrijvingsgegevens investeringen in bedrijfsmiddelen glastuinbouw
5.2. Afschrijvingsnormen champignonteelt
5.2.1. Geldigheid afschrijvingsnormen champignonteelt
5.2.2. Afschrijvingsregime champignonteelt
5.2.3. Afschrijvingsgegevens investeringen in bedrijfsmiddelen champignonteelt
5.3. Waardering champignons
5.4. Waardering aspergeopstanden
5.5. Normering veldinventaris voor de glastuinbouw
5.5.1. Begrip veldinventaris
5.5.2. Aanleiding en werkwijze omtrent normering veldinventaris voor de glastuinbouw
5.5.3. Normbedragen en uitgangspunten voor activering veldinventaris voor de glastuinbouw
5.5.3.1. Algemeen
5.5.3.2. Genormeerde producten
5.5.3.3. Veldinventaris reeds in het verleden geactiveerd
5.5.3.4. Niet genormeerde producten
5.5.4. Ingroeiregeling voor de glastuinbouw
6. Bloembollenkramen
6.1. Waarde te velde staande bloembollen
6.1.1. Aangekocht plantgoed bloembollen
6.1.2. Zelfgekweekte bollen
6.2. Waarde amaryllisbollen
6.3. Waarde leliekraam
6.3.1. Aangekocht plantgoed leliekraam
6.3.2. Zelfgekweekte bollen
7. Boomopstanden
7.1. Fruitteelt
7.1.1. Toelichting afschrijvingsgegevens fruitteelt
7.1.2. Afschrijven over stichtingskosten fruitteelt
7.1.3. Overgangsregeling fruitteelt
7.2. Boomteelt
7.2.1. Aanwaskosten boomteelt
7.2.2. Oppervlakte boomteelt
8. Landbouwmachines
8.1. Geldigheid normen
8.2. Afschrijvingsregime
8.2.1. Boekwaardemethode
8.2.2. Lineaire methode
8.3. Afschrijvingsgegevens landbouwmachines
8.4. Melkrobots
8.5. Legbatterijen
9. Productierechten
9.1. Productierechten 2005 (2005/2006)
9.2. Productierechten 2006 (2006/2007)
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 5.1.3 Landelijke landbouwnormen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
5.1.3. Afschrijvingsgegevens investeringen in bedrijfsmiddelen glastuinbouw
Deze paragraaf geeft een overzicht van de meest voorkomende investeringen in bedrijfsmiddelen en de daarvoor overeengekomen afschrijvingsperiode. Daarnaast zijn restwaarden opgenomen, voor het geval de lineaire methode wordt toegepast. De investeringen in bedrijfsmiddelen zijn ingedeeld in zeven rubrieken:
grond en grondverbetering;
bedrijfsgebouwen;
(glas)opstanden;
verwarmingsinstallaties;
watervoorziening;
andere (on)roerende zaken;
inventaris.
Volgens constante jurisprudentie vormen opstal en grond in de regel één bedrijfsmiddel. Bij het vaststellen van de normen is ervan uitgegaan dat bij sloop van de opstal in de toekomst de eventuele aanmerkelijke en als duurzaam te beschouwen waardeverandering van de grond niet wordt gerealiseerd doch dat de grond dienstbaar blijft aan de onderneming (zie onder andere BNB 1963/6*).Grond en grondverbetering glastuinbouw
Soort grond Afschrijvingsperiode (j) Restwaarde (%)
Grond 0 100
Drainage/onderbemaling 14 2
Erfverharding 14 2
Beschoeiing 14 2
Betonpaden en -vloeren 14 2
Bedrijfsgebouwen glastuinbouw
Soort gebouw Afschrijvingsperiode (j) Restwaarde (%)
Woonhuis 50 0
Bedrijfsruimte, kantine, ketelhuis 14 2
Garage, schuur 24 4
(Glas)opstanden
Soort (glas)opstand Afschrijvingsperiode (j) Restwaarde (%)
Warenhuizen, kassen 14 2
Plastic kassen/tunnels, inclusief folie 7 2
Schaduwhallen, inclusief gaas 7 2
Toelichting
Plastic kassen of tunnels en schaduwhallen worden inclusief folie, respectievelijk gaas geactiveerd en afgeschreven. De kosten van vervanging van folie en gaas worden direct ten laste van het resultaat gebracht.Verwarmingsinstallaties glastuinbouw
Soort verwarmingsinstallatie Afschrijvingsperiode (j) Restwaarde (%)
Ketelhuisinstallatie, noodstroomaggregaat 11 1
Verwarmingsbuizennet 14 2
Warmteopslagtank 11 1
Rookgascondensor 11 1
Warmtekrachtinstallatie, T.E.-installatie 11 1
Betonvloerverwarming 14 2
CO 2 -apparatuur 7 2
Heteluchtkanon 7 2
Stoomapparatuur inclusief afzuigsysteem, grondverwarming, bedverwarming en koeling 11 1
Toelichting
De kosten van stoomdoeken en -zeilen worden direct ten laste van het resultaat gebracht.Watervoorziening glastuinbouw
Soort watervoorziening Afschrijvingsperiode (j) Restwaarde (%)
Substraatinstallatie 4 0
Bron inclusief pomp, leidingen en overige watervoorzieningen/waterbehandeling 7 2
Toelichting
De kosten van het egaliseren van grond voor substraatteelten worden direct ten laste van het resultaat gebracht. Steenwolmatten en folie voor de substraatteelt zijn vanwege de diversiteit in gebruik niet genormeerd.