Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Inleidende bepaling
- § 2. Regeling van den uitvoer.
+ § 3. Strafbepalingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 12 Landbouwuitvoerwet 1938

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 28 september 2007. U leest nu de tekst die gold op 27 september 2007.
1.
Indien in een Uitvoercontrôlebesluit geen rechtspersoon, als bedoeld in artikel 8, is bevoegd verklaard of indien door Ons tot schorsing of intrekking van zoodanige verklaring is besloten, bepalen Wij in die besluiten, welke artikelen der Algemeene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing zullen zijn.
2.
In de gevallen, bedoeld in het vorige lid, regelt Onze Minister, met inachtneming van de krachtens dat lid toepasselijk verklaarde artikelen der Algemeene Voorwaarden, de verschillende bevoegdheden, welke anders aan een rechtspersoon, als bedoeld in artikel 8, zouden zijn toevertrouwd.