Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Kringverordening

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 30 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 29 december 2005.
Kringverordening
De ledenvergadering van de Orde Nederlands Instituut van Registeraccountants,
Gelet op artikel 19, lid 1, van de Wet op de Registeraccountants;
Stelt de volgende verordening vast:
1.
Het bestuur deelt de in Nederland wonende leden in regionale kringen in.
2.
Het kan voorts ten behoeve van de buiten Nederland wonende leden één of moer kringen instellen.
Artikel 2
Het doel der kringen is:
a. het versterken van de band tussen de leden van de Orde;
b. het medewerken aan de verwezenlijking van de in artikel 1 van de Wet op de Registeraccountants omschreven taken van de Orde;
c. het bevorderen van de gedachtenwisseling over beroepsvraagstukken.
1.
De kringen zijn bevoegd aanbevelingen te doen ter voorziening in vacatures in het bestuur, de commissies en overige organen van de Orde.
2.
Indien een kring een reglement van orde vaststelt, behoeft dit de goedkeuring van het bestuur.
3.
Buiten de organisatie van de Orde treden de kringen slechts op na verkregen machtiging van het bestuur.
Artikel 4
De kosten der kringen komen ten laste van de Orde tot een jaarlijks bij de begroting van de Orde te bepalen bedrag.
Artikel 5
Het bestuur stelt – de ledenvergadering gehoord – nadere regelen vast ter uitvoering van deze verordening.
Artikel 6
Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam: Kringverordening.
Rotterdam, 7 oktober 1967
voorzitter