{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Kraamzorg

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 maart 2007. U leest nu de tekst die gold op 30 maart 2007.
Kraamzorg
Sinds 1 januari 2001 is in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten 2e, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (de Wet), voorzien in een BTW-vrijstelling voor daadwerkelijke thuiszorg, ongeacht of daarmee winst wordt beoogd. Voor niet-winstbeogende kraamzorg geldt een vrijstelling op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel f, van de Wet jo. artikel 7 en bijlage B, onderdeel b, post 9 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.
De in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, 2e, van de Wet opgenomen vrijstelling is nauw verbonden met de regelgeving op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten inzake thuiszorg. Dit betekent dat kraamzorg, zijnde een verstrekking in het kader van de Ziekenfondswet (Wet van 15 oktober 1964, Stb. 392), strikt genomen niet in deze vrijstelling kan delen.
Ik keur echter goed dat op het verlenen van daadwerkelijke kraamzorg, indien daarmee winst wordt beoogd, de in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, 2e, van de Wet, opgenomen vrijstelling wordt toegepast. Het moet gaan om kraamzorg ten huize van de cliënt, waarbij onder kraamzorg wordt begrepen de verzorging van moeder en kind, verstrekt door een tot het verlenen van die zorg opgeleid persoon, gedurende in de regel ongeveer tien dagen, te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Het in de vrijstellingsbepaling genoemde indicatiebesluit is voor de toepassing van de vrijstelling voor kraamzorg niet van belang.
De vrijstelling is alleen van toepassing voor het verlenen van daadwerkelijke kraamzorg. Dit betekent dat indien een ondernemer, al dan niet op eigen naam (zie artikel 4, derde lid, van de Wet), bemiddelt bij het verlenen van kraamzorg, de vrijstelling niet van toepassing is. Ingeval de betaling door de cliënt via de bemiddelaar loopt, behoeft deze geen omzetbelasting te voldoen over de ter zake van de verleende daadwerkelijke kraamzorg doorbetaalde gelden.