{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Doel
Artikel 3. Reikwijdte
Artikel 4. Klachtadviescommissie
Artikel 5. Aanwijzing leden Klachtadviescommissie
Artikel 6. Klachtafdoening
Artikel 7. Klachtregistratie en publicatie
Artikel 8. Bekendmaking
Artikel 9. Inwerkingtreding
Artikel 10. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Klachtregeling OPTA 2001

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 4 februari 2006. U leest nu de tekst die gold op 3 februari 2006.
Klachtregeling OPTA 2001
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit;
Gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht,
Belsuit:
1. College: het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit;
2. Awb: de Algemene wet bestuursrecht ;
3. Klachtadviescommissie: de commissie in de zin van artikel 9:14 Awb, ingesteld bij artikel 4 van deze regeling;
4. Klacht: een schriftelijke klacht in de zin van hoofdstuk 9 Awb;
5. Klachtbehandeling: het onderzoeken van een klacht met inachtneming van afdeling 9.2 en 9.3 van de Awb ;
6. Klachtafdoening: de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die daaraan worden verbonden als bedoeld in artikel 9:12, eerste lid van de Awb jo. artikel 9:16 van de Awb.
Artikel 2. Doel
Het doel van de regeling is het geven van een interne procedure voor de behandeling van klachten ter uitwerking van de klachtregeling opgenomen in hoofdstuk 9 van de Awb.
Artikel 3. Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op de behandeling van klachten bedoeld in artikel 9:4 van de Awb. Het college verklaart bij de behandeling van de klachten afdeling 9.3 van de Awb van toepassing.
Artikel 4. Klachtadviescommissie
Er is een klachtadviescommissie bestaande uit twee of meer leden, die belast is met de klachtbehandeling.
Artikel 5. Aanwijzing leden Klachtadviescommissie
De secretaris van het college wijst bij besluit de leden van de klachtadviescommissie aan.
1.
Een klacht wordt afgedaan door de secretaris van het college.
2.
Indien het een klacht over een collegelid of de secretaris van het college betreft, wordt de klacht afgedaan door de voorzitter van het college en als het een klacht over de voorzitter van het college is, wordt de klacht afgedaan door de plaatsvervangend voorzitter van het college.
3.
Diegene op wie de klacht betrekking heeft, krijgt na de klachtafdoening een afschrift van de afdoeningsbrief op de klacht.
Artikel 7. Klachtregistratie en publicatie
Het college draagt zorg voor de registratie van de klachten. Het aantal geregistreerde klachten wordt gepubliceerd in het jaarverslag van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.
Artikel 8. Bekendmaking
Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Artikel 9. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin de regeling wordt geplaatst.
Artikel 10. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als Klachtregeling OPTA 2001.
Den Haag, 10 oktober 2001.
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,
voorzitter.