Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Doel
Artikel 3. Reikwijdte
Artikel 4. Klachtadviescommissie
Artikel 5. Aanwijzing leden Klachtadviescommissie
Artikel 6. Klachtafdoening
Artikel 7. Klachtregistratie en publicatie
Artikel 8. Bekendmaking
Artikel 9. Inwerkingtreding
Artikel 10. Citeertitel
Artikel 11. Intrekking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Klachtregeling OPTA

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 13 juni 2013. U leest nu de tekst die gold op 12 juni 2013.
Klachtregeling OPTA Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1. College: het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit;
2. Awb: de Algemene wet bestuursrecht ;
3. Klachtadviescommissie: de commissie in de zin van artikel 9:14 Awb, ingesteld bij artikel 4 van deze regeling;
4. Klacht: een schriftelijke klacht in de zin van hoofdstuk 9 Awb;
5. Klachtbehandeling: het onderzoeken van een klacht met inachtneming van afdeling 9.2 en 9.3 van de Awb ;
6. Klachtafdoening: de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die daaraan worden verbonden als bedoeld in artikel 9:12, eerste lid van de Awb jo. artikel 9:16 van de Awb.
Artikel 2. Doel
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het doel van de regeling is het geven van een interne procedure voor de behandeling van klachten ter uitwerking van de klachtregeling opgenomen in hoofdstuk 9 van de Awb.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 3. Reikwijdte
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze regeling is van toepassing op de behandeling van klachten bedoeld in artikel 9:4 van de Awb. Het college verklaart bij de behandeling van de klachten afdeling 9.3 van de Awb van toepassing.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 4. Klachtadviescommissie
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Er is een klachtadviescommissie bestaande uit twee of meer leden, die belast is met de klachtbehandeling.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 5. Aanwijzing leden Klachtadviescommissie
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De voorzitter van het college wijst bij besluit de leden van de klachtadviescommissie aan.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 6. Klachtafdoening
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1.
Een klacht wordt afgedaan door de voorzitter van het college.
2.
Indien het een klacht over de voorzitter van het college is, wordt de klacht afgedaan door de plaatsvervangend voorzitter van het college.
3.
Diegene op wie de klacht betrekking heeft, krijgt na de klachtafdoening een afschrift van de afdoeningsbrief op de klacht.
Artikel 7. Klachtregistratie en publicatie
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het college draagt zorg voor de registratie van de klachten. Het aantal geregistreerde klachten wordt gepubliceerd in het jaarverslag van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 8. Bekendmaking
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 9. Inwerkingtreding
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin de regeling wordt geplaatst.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 10. Citeertitel
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze regeling wordt aangehaald als Klachtregeling OPTATerugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 11. Intrekking
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De Klachtregeling OPTA 2001 , Staatscourant 15 oktober 2001, nr. 199/pag. 15, wordt ingetrokkenTerugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Aldus besloten te ’s-Gravenhage op
26 januari 2006.
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 15565, datum inwerkingtreding 13-06-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
voorzitter.