{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Klachtregeling deelnemersraden

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Verzekeringskamer van 19 december 2000, nr. 3.241/2000-5767, tot uitvoering van artikel 6d, eerste lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet, houdende regels voor het indienen van een klacht door de deelnemersraad als bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 6a van de Pensioen- en spaarfondsenwet, of door een gedeelte van ten minste 10% van de leden van die deelnemersraad (Klachtregeling deelnemersraden)
Artikel 1
De klacht wordt schriftelijk ingediend bij de Verzekeringskamer, Postbus 929, 7301 BD Apeldoorn. Boven de klacht wordt vermeld 'klacht van de deelnemersraad (ingevolge artikel 6d, eerste lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet)' dan wel 'klacht van een gedeelte van de deelnemersraad (ingevolge artikel 6d, eerste lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet)'.
Artikel 2
De klacht behelst de volgende gegevens:
a) het woon- en kantooradres van de vertegenwoordigers die de deelnemersraad respectievelijk een gedeelte van de deelnemersraad, ter zake van de klacht heeft aangewezen;
b) de datum waarop het bevoegde orgaan van het pensioenfonds heeft meegedeeld dat het advies van de deelnemersraad niet of niet geheel wordt gevolgd;
c) de datum waarop de klacht wordt ingediend;
d) de naam en het adres van het bevoegde orgaan van het pensioenfonds dat de klacht aangaat;
e) de mededeling dat binnen de in artikel 6c, derde lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet bedoelde termijn geen beroep bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam is ingesteld.
Artikel 3
Bij de klacht worden de volgende stukken meegezonden:
a) stukken, waaruit blijkt dat de klacht door ten minste 10% van de leden van de deelnemersraad wordt ingediend;
b) stukken, waaruit blijkt op welke besluiten dan wel voorgenomen besluiten van het daartoe bevoegde orgaan van het pensioenfonds de klacht betrekking heeft;
c) een afschrift van het advies van de deelnemersraad aan het pensioenfonds;
d) een afschrift van de mededeling van het bevoegde orgaan van het pensioenfonds aan de deelnemersraad dat het advies niet of niet geheel wordt opgevolgd.
Artikel 4
De klacht wordt gemotiveerd.
Artikel 5
Het besluit van de Verzekeringskamer van 28 februari 1990, tot uitvoering van artikel 6c, tweede lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet houdende regels voor het indienen van een klacht door de deelnemersraad, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 6a van de Pensioen- en spaarfondsenwet (Stcrt. 1990, 108), wordt ingetrokken.
Artikel 6
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 7
Deze regeling wordt aangehaald als: Klachtregeling deelnemersraden.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Apeldoorn, 19 december 2000
Verzekeringskamer ,
voorzitter
lid bestuur