Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Gevolgen van de wetsaanpassing
3. Goedkeuring
4. Datum inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Kinderopvangtoeslag, verlenging aanvraagtermijn in verband met aanpassing van de wet aan het EG-recht

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
Kinderopvangtoeslag, verlenging aanvraagtermijn in verband met aanpassing van de wet aan het EG-recht
De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten:
1. Inleiding
Uit artikel 6, tweede en derde lid, van de Wet kinderopvang vloeit voort dat niet in Nederland wonende ouders die als partners worden aangemerkt, alleen aanspraak hebben op kinderopvangtoeslag als beide ouders in Nederland werken. De Europese Commissie heeft aangegeven deze beperking in strijd te achten met het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Gemeenschap, vastgelegd in artikel 39 EG. Ook heeft de Commissie aangegeven de kinderopvangtoeslag te beschouwen als een gezinsbijslag in de zin van EG- Verordening 1408/71 inzake sociale zekerheid.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 13 februari 2006 aan de Tweede Kamer meegedeeld de visie van de Commissie te onderschrijven. In die brief heeft hij aangekondigd de bewuste beperking te zullen opheffen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005, de datum van inwerkingtreding van de Wet kinderopvang . Een daartoe strekkend wetsvoorstel zal op korte termijn worden ingediend.
2. Gevolgen van de wetsaanpassing
De voorziene aanpassing van de Wet kinderopvang zal voor een aantal in het buitenland wonende ouders tot gevolg hebben dat zij aanspraak krijgen op kinderopvangtoeslag. Deze ouders kunnen alsnog een aanvraag indienen.
Op grond van artikel 11 van de Wet kinderopvang zoals deze geldt voor het jaar 2005, had de aanvraag over het tegemoetkomingsjaar 2005 ingediend moeten zijn vóór 1 april 2006, behoudens verleend uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting.
Gelet op het tijdstip waarop de wetswijziging is aangekondigd, zal in het wetsvoorstel een bepaling worden opgenomen waarin die indieningstermijn met een jaar wordt verlengd voor degenen die op basis van de oorspronkelijke wettekst niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming kinderopvang, maar op basis van de nieuwe regels wel.
3. Goedkeuring
Vooruitlopend op de door de Minister van Sociale Zaken aangekondigde wetswijziging keur ik goed dat de Belastingdienst/Toeslagen een aanvraag om een tegemoetkoming kinderopvang over het tegemoetkomingsjaar 2005 die vóór 1 april 2007 wordt ingediend, als tijdig beschouwt. Deze goedkeuring geldt alleen voor degenen die op basis van de aangepaste regels alsnog in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.
4. Datum inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 april 2006.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 1 mei 2006
De
Staatssecretaris
directeur-generaal Belastingdienst