Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Kentekens
- Hoofdstuk 3. Registratie van kentekens
+ Hoofdstuk 4. Inschrijven in het kentekenregister en tenaamstelling
+ Hoofdstuk 5. Handelaarskentekenbewijzen
+ Hoofdstuk 5a. Erkenningsregeling tenaamstelling
+ Hoofdstuk 6. Erkenningsregeling bedrijfsvoorraad
+ Hoofdstuk 6a. Erkenningsregeling exportdienstverlening
+ Hoofdstuk 7. Schorsing
+ Hoofdstuk 8. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk 9. Overgangsbepalingen
+ Hoofdstuk 9A. Overgangsbepalingen in verband met de implementatie van richtlijn nr. 1999/37/eg
+ Hoofdstuk 9b. Overgangsbepalingen in verband met de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard
+ Hoofdstuk 10. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 7 Kentekenreglement

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Als authentieke gegevens of categorieën daarvan als bedoeld in artikel 42a, derde lid, van de wet worden aangewezen gegevens omtrent:
a. inschrijving en tenaamstelling van een voertuig in het kentekenregister bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdelen f en u;
b. een natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een erkenning bedrijfsvoorraad, een erkenning exportdienstverlening of een erkenning tenaamstelling, bedoeld in respectievelijk de artikelen 61a, 62 en 66a van de wet, is verleend;
c. voertuigstatus;
d. aansprakelijkheid;
e. uitvoering en constructie van een voertuig;
f. milieuaspecten van een voertuig; of
g. gebruik van een voertuig.
2.
Als gevoelige gegevens worden aangewezen gegevens of combinaties van gegevens die zijn aan te merken als:
b. gegevens waarvan de verstrekking een nadelig effect kan hebben op de concurrentiepositie van een onderneming, waaronder in elk geval worden verstaan voertuigidentificerende gegevens in combinatie met gegevens ten aanzien van een rechtspersoon omtrent:
1°. naam, adres en vestigingsplaats;
2°. datum van oprichting en opheffing;
3°. aan de rechtspersoon gerelateerde nummers en coderingen, en
4°. rechtspersoonsstatus.
c. gegevens waarvan de verstrekking het risico van handelen in strijd met een wettelijk voorschrift met zich brengt waaronder in elk geval worden verstaan gegevens omtrent:
1°. identificatie en registratie van een voertuig;
2°. diefstal van een voertuig;
3°. aansprakelijkheden met betrekking tot het voertuig;
4°. Inschrijving- of tenaamstellingsstatus, en
5°. voertuigstatus.
3.
Niet-gevoelige gegevens zijn alle gegevens die niet op grond van het tweede lid als gevoelig zijn aangewezen.