Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Beleidsregel innovatie
Artikel 2. Subsidieplafond
Artikel 3. Bekendmaking
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Kaderregeling Innovatie Voortgezet Onderwijs

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 maart 2010. U leest nu de tekst die gold op 1 maart 2010.
Kaderregeling Innovatie Voortgezet Onderwijs Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3027, datum inwerkingtreding 02-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3027, datum inwerkingtreding 02-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Gelet op:
artikel 85a, vierde lid, 89, vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;
Besluit
Artikel 1. Beleidsregel innovatie
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Voor innovatieprojecten die in het schooljaar 2004 - 2005 van start gaan geschiedt de verstrekking van aanvullende bekostiging en toestemming om af te wijken van bepaalde bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs vastgestelde voorschriften overeenkomstig de bijlage ”Beleidsregel Innovatie in het Voortgezet Onderwijs”.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3027, datum inwerkingtreding 02-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 2. Subsidieplafond
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3027, datum inwerkingtreding 02-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
1.
Het bekostigingsplafond voor de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 1, bedraagt € 10.000.000,00.
2.
Bij de verdeling van het bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt gelet op de kwaliteit van de projectaanvragen. De kwaliteit wordt bepaald aan de hand van de criteria in de bijlage ”Beleidsregel Innovatie in het Voortgezet Onderwijs”.
Artikel 3. Bekendmaking
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze regeling zal met de bijlage ”Beleidsregel Innovatie in het Voortgezet Onderwijs” in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal melding worden gemaakt in de Staatscourant.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3027, datum inwerkingtreding 02-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het Gele katern, waarin deze regeling wordt geplaatst.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3027, datum inwerkingtreding 02-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 5. Citeertitel
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze regeling wordt aangehaald als ”Kaderregeling Innovatie Voortgezet Onderwijs”.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3027, datum inwerkingtreding 02-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3027, datum inwerkingtreding 02-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
minister