Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Achtergrond en aanleiding
2. Fpu-arrangement
3. Overige voorzieningen
4. Richtlijn bij departementale onderhandelingen
5. Overgangsmaatregel voor lopende afspraken
6. Procedure
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 2 b Kader voor sociaal flankerend beleid

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.
2. Fpu-arrangement
In de ministerraad op 12 december 2003 is besloten tot een nadere invulling van het eerder afgesproken kader voor FPU-arrangementen. Met deze nadere invulling door het kabinet van het eerder afgesproken kader voor FPU-arrangementen vervalt de circulaire PMR/AV 03/78802 van 17 september 2003.
De ministerraad heeft besloten dat ten aanzien van FPU-arrangementen voor één vormgeving dient te worden gekozen. Besloten is dat in de onderhandelingen op departementaal niveau alleen het volgende FPU-arrangement kan worden afgesproken:
'In de periode tot 1 januari 2005 kan de secretaris-generaal op individueel niveau een zogeheten FPU-arrangement aanbieden aan een FPU-gerechtigde ambtenaar, mits daardoor het gedwongen reorganisatie-ontslag van een niet FPU-gerechtigde ambtenaar wordt voorkomen.
Het FPU-arrangement bestaat uit de volgende onderdelen:
b. een volledige vergoeding door de werkgever van de kosten van een 50% voortzetting van de pensioenopbouw tot 62 jaar. Als de ambtenaar aan de voorwaarden voldoet zal voor de pensioenopbouw gebruik worden gemaakt van artikel 16.5 van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP .
De looptijd van het FPU-arrangement bedraagt maximaal 8 jaar.
Bij een ontslag onder toekenning van een FPU-arrangement kan tevens een proportionele (naar rato van de diensttijd) ambtsjubileumgratificatie worden toegekend conform artikel 79 ARAR. Dit geldt ook voor de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten.' Deze gratificatie dient te worden toegekend op basis van artikel 69 van het ARAR.
Tevens dient een anti-cumulatiebepaling te worden afgesproken. In het geval de FPU-uitkering + de uitkering ingevolge het FPU-arrangement + de eventuele neveninkomsten tezamen meer dan 100% van het pensioengevend inkomen bedragen, ligt het in de rede dat het meerdere in de eerste plaats in mindering wordt gebracht op de aanvullende uitkering ingevolge het FPU-arrangement en vervolgens op het basisdeel van de FPU-uitkering. Ik zal hierover met het ABP overleg voeren gelet op het feit dat het ABP al een anticumulatietoets doet waarbij korting plaatsvindt op het basisdeel van de FPU-uitkering. Over de uitkomst van dit overleg zal ik u zo spoedig mogelijk berichten.
Overschrijdingen en afwijkingen van het bovenomschreven FPU-arrangement zijn niet mogelijk. Voorzover de bonden daar toch op aandringen dienen zij te worden verwezen naar het overleg met mij aan de sectortafel.