Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Directe mededeling bij beslaglegging
3. Procedure
4. Inwerkingtreding en duur van het besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Invordering, besluit handelwijze door belastingdeurwaarder in beslag genomen en in bewaring gestelde sloopvoertuigen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2010.
Invordering, besluit handelwijze door belastingdeurwaarder in beslag genomen en in bewaring gestelde sloopvoertuigen
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten:
Dit besluit beschrijft de procedure in het geval door de belastingdeurwaarder een motorvoertuig, dat kwalificeert voor de sloopregeling, in beslag wordt genomen en in bewaring wordt gesteld
1. Inleiding
Op 29 mei 2009 is de Tijdelijke sloopregeling personen- en bestelauto’s , Stcrt. 2009, nr. 95, ingevoerd. Deze regeling strekt ertoe om het milieubeleid te stimuleren door het financieel aantrekkelijk te maken om oudere personen- of bestelauto’s versneld aan te bieden voor de sloop en om te ruilen voor jongere en dus schonere auto’s. Gelet op de strekking van de sloopregeling ligt het in de rede dat ook de Belastingdienst na inbeslagname van motorvoertuigen die kwalificeren voor de sloopregeling, zoveel als mogelijk is, die motorvoertuigen niet executoriaal verkoopt, maar aanbiedt voor de sloop. Op die manier worden zij aan het verkeer onttrokken, hetgeen het milieu ten goede komt. Dit besluit beschrijft daartoe de procedure. Het besluit is van toepassing zolang de sloopregeling geldt.
2. Directe mededeling bij beslaglegging
Op het moment van inbeslagneming en in bewaring stelling van een motorvoertuig waarvan de belastingdeurwaarder vermoedt dat het motorvoertuig kwalificeert voor de sloopregeling, reikt de belastingdeurwaarder een mededeling uit aan de belastingschuldige over het beleid zoals vermeld in punt 3 van dit besluit dat ten aanzien van belastingschuldige zal worden gevoerd.
3. Procedure
Wanneer de belastingdeurwaarder ten laste van een belastingschuldige een motorvoertuig in beslag neemt en in bewaring stelt dat, gelet op het bouwjaar en brandstof, kwalificeert voor de sloopregeling, maakt de dienst Domeinen Roerende Zaken met betrekking tot dat motorrijtuig een taxatierapport op. Dit taxatierapport wordt aan de belastingschuldige bekend gemaakt. Daarbij wordt de belastingschuldige geïnformeerd dat het voornemen bestaat het motorvoertuig te laten slopen en dat belastingschuldige daarvoor zal worden gecompenseerd voor het bedrag vermeld in het taxatierapport. Als belastingschuldige het niet eens is met het taxatiebedrag en/of het voornemen om tot sloop over te gaan, kan hij binnen één week reageren.
Wordt geen reactie ontvangen, dan wordt verondersteld dat belastingschuldige stilzwijgend heeft ingestemd met het tegen de taxatiewaarde onttrekken van het motorvoertuig aan het verkeer.
Tot aan de dag voor de, in het proces verbaal van beslag genoemde, verkoopdatum blijft het te allen tijde mogelijk de belastingschuld waarvoor het motorvoertuig in beslag genomen is te voldoen, hetgeen alsdan resulteert in vrijgave van het motorvoertuig aan de belastingschuldige.
4. Inwerkingtreding en duur van het besluit
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het is geplaatst en geldt zolang de sloopregeling van toepassing is.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 18 december 2009
De
staatssecretaris