Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Uitstelperiode conserverende aanslag
3. Beleid ten aanzien van het tijdstip waarop de uitstelperiode van 10 jaar begint te lopen
4. Gevallen waarin vóór medio 2005 een conserverende aanslag wordt opgelegd
5. Communicatie met belastingplichtigen
6. Vervallen besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 5 Invordering, aanvangstijdstip uitstel van betaling voor conserverende aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001, 2002 en 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.
5. Communicatie met belastingplichtigen
Belastingplichtigen die in aanmerking komen voor een conserverende aanslag over de jaren 2001, 2002 en 2003 zullen door middel van een brief worden geïnformeerd over het feit dat het opleggen van de conserverende aanslag enige tijd op zich kan laten wachten. Daarbij zal worden gewezen op de mogelijkheid om op schriftelijk verzoek van de belastingplichtige reeds eerder, dus voor medio 2005, een (voorlopige) conserverende penaanslag op te leggen. Aan belastingplichtigen die op grond van artikel 25, vijfde of achtste lid, van de Invorderingswet 1990 in aanmerking komen voor uitstel van betaling zal in de brief tevens worden uitgelegd hoe beleidsmatig (zie hiervoor) wordt omgegaan met het aanvangstijdstip van de 10-jaarsperiode.
In situaties als bedoeld onder punt 4, sub a (niet opleggen vormt risico voor invorderbaarheid) zal de inspecteur de belastingplichtige desgevraagd schriftelijk informeren omtrent feiten en omstandigheden welke tot het opleggen van de voorlopige conserverende penaanslag hebben geleid.