Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Uitstelperiode conserverende aanslag
3. Beleid ten aanzien van het tijdstip waarop de uitstelperiode van 10 jaar begint te lopen
4. Gevallen waarin vóór medio 2005 een conserverende aanslag wordt opgelegd
5. Communicatie met belastingplichtigen
6. Vervallen besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 4 c Invordering, aanvangstijdstip uitstel van betaling voor conserverende aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001, 2002 en 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.
4. Gevallen waarin vóór medio 2005 een conserverende aanslag wordt opgelegd
Voor medio 2005 zal een conserverende aanslag alleen kunnen worden opgelegd door middel van een penaanslag, dat wil zeggen een aanslag die geheel handmatig tot stand komt. Gelet op het arbeidsintensieve karakter van deze werkwijze zal de Belastingdienst daartoe slechts in een beperkt aantal gevallen overgaan. Het gaat dan met name om de volgende situaties:
c. de aanslagtermijn van artikel 11, derde lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dreigt te verlopen.
Van een situatie zoals bedoeld onder a kan bijvoorbeeld sprake zijn als zich omstandigheden voordoen zoals aangegeven in artikel 10, eerste lid, onderdelen b, e, f of g, van de Invorderingswet 1990.
Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat ook voor de gevallen waarin een penaanslag wordt opgelegd, het in dit besluit geformuleerde beleid ten aanzien van het aanvangstijdstip van de 10-jaars periode van uitstel van betaling op grond van artikel 25, vijfde of achtste lid, van de Invorderingswet 1990 van toepassing is.