Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Uitstelperiode conserverende aanslag
3. Beleid ten aanzien van het tijdstip waarop de uitstelperiode van 10 jaar begint te lopen
4. Gevallen waarin vóór medio 2005 een conserverende aanslag wordt opgelegd
5. Communicatie met belastingplichtigen
6. Vervallen besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3 Invordering, aanvangstijdstip uitstel van betaling voor conserverende aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001, 2002 en 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.
3. Beleid ten aanzien van het tijdstip waarop de uitstelperiode van 10 jaar begint te lopen
Omdat de Belastingdienst in beginsel niet eerder dan in de tweede helft van 2005 geautomatiseerd conserverende aanslagen zal opleggen, bestaat de mogelijkheid dat de aanslagoplegging over de jaren 2001, 2002 en 2003 later plaatsvindt dan gebruikelijk. Het gevolg daarvan kan zijn dat het moment van kwijtschelding voor belastingplichtigen aan wie over die jaren een conserverende aanslag wordt opgelegd opschuift in de tijd. Ik acht het laatste niet gewenst.
In verband daarmee heb ik aanleiding gevonden goed te keuren dat de op grond van artikel 25, vijfde of achtste lid, van de Invorderingswet 1990 geldende uitstelperiode van tien jaar – in afwijking van het bepaalde in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 – geacht wordt in te gaan op de eerste dag na het verstrijken van het belastingjaar waarop de conserverende aanslag betrekking heeft. Voor conserverende aanslagen die betrekking hebben op belastingjaren na 2003 geldt onverkort de wettelijke regeling.
Dit betekent dat voor conserverende aanslagen over het jaar 2001 de uitstelperiode van tien jaar begint te lopen op 1 januari 2002 en eindigt op 31 december 2011.
Voor de conserverende aanslagen over het jaar 2002 houdt dit in dat de uitstelperiode van tien jaar zal gaan lopen op 1 januari 2003 en eindigt op 31 december 2012. Voor de nog op te leggen conserverende aanslagen over het jaar 2003 houdt dit in dat de uitstelperiode van tien jaar zal gaan lopen op 1 januari 2004 en eindigt op 31 december 2013.