Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Uitstelperiode conserverende aanslag
3. Beleid ten aanzien van het tijdstip waarop de uitstelperiode van 10 jaar begint te lopen
4. Gevallen waarin vóór medio 2005 een conserverende aanslag wordt opgelegd
5. Communicatie met belastingplichtigen
6. Vervallen besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 2 Invordering, aanvangstijdstip uitstel van betaling voor conserverende aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001, 2002 en 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.
2. Uitstelperiode conserverende aanslag
Op grond van de in artikel 25, vijfde of achtste lid, van de Invorderingswet 1990 aangewezen situaties bestaat voor belastingplichtigen aan wie een conserverende aanslag is opgelegd aanspraak op uitstel van betaling voor een periode van tien jaar. Op grond van artikel 26, tweede of vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 kunnen deze aanslagen worden kwijtgescholden. Van kwijtschelding kan eerst sprake zijn indien de periode waarin uitstel van betaling is genoten is verstreken. Gedurende die periode mag de belastingplichtige geen handelingen verrichten die aanleiding geven het uitstel in te trekken.
In de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is bepaald dat de 10-jaarsperiode begint te lopen op de dag na de vervaldag van de voor de conserverende belastingaanslag geldende enige of laatste betalingstermijn.
Voorbeeld: Een conserverende belastingaanslag over het jaar 2001 die wordt opgelegd met dagtekening 31 juli 2002 heeft een betalingstermijn die eindigt op 30 september 2002. Een te verlenen uitstel van betaling voor een periode van 10 jaar zal bij deze aanslag een aanvang nemen op 1 oktober 2002 en eindigen op 30 september 2012. Kwijtschelding zal niet voor deze laatste datum kunnen plaatsvinden.