Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Uitstelperiode conserverende aanslag
3. Beleid ten aanzien van het tijdstip waarop de uitstelperiode van 10 jaar begint te lopen
4. Gevallen waarin vóór medio 2005 een conserverende aanslag wordt opgelegd
5. Communicatie met belastingplichtigen
6. Vervallen besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Invordering, aanvangstijdstip uitstel van betaling voor conserverende aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001, 2002 en 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.
1. Inleiding
De Wet inkomstenbelasting 2001 brengt een onderscheid aan tussen inkomstenbelasting die wordt geheven in de vorm van een ‘gewone’ aanslag en inkomstenbelasting die wordt geheven door middel van een conserverende aanslag. De conserverende aanslag is een zelfstandige aanslag die wordt opgelegd indien er sprake is van positieve inkomensbestanddelen die op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001 als te conserveren inkomen worden aangemerkt.
Het opleggen van belastingaanslagen door de Belastingdienst wordt ondersteund door geautomatiseerde systemen met behulp waarvan inkomensgegevens van belastingplichtigen kunnen worden verwerkt tot aanslagen. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt niet van die ondersteuning gebruik gemaakt en legt de inspecteur een zogenaamde penaanslag op.
Het aanmaken van conserverende aanslagen via de geautomatiseerde systemen kan eerst plaatsvinden vanaf de tweede helft van 2005. Over het jaar 2001 zijn penaanslagen opgelegd in verband met het verlopen van de termijn van artikel 11, derde lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Voor de jaren 2002 en 2003 zal de Belastingdienst pas in de tweede helft van 2005 conserverende aanslagen geautomatiseerd opleggen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor een aantal belastingplichtigen. Het gaat daarbij met name om belastingplichtigen die in aanmerking komen voor een conserverende aanslag waarvoor op grond van artikel 25, vijfde of achtste lid, juncto artikel 26, tweede tot en met vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 aanspraak bestaat op uitstel van betaling en kwijtschelding na ommekomst van een periode van tien jaar vanaf de enige of laatste vervaldag van de aanslag. Met dit besluit wil ik de eventueel nadelige gevolgen van de werkwijze van de Belastingdienst ten aanzien van het opleggen van conserverende aanslagen over de jaren 2001, 2002 en 2003 voor deze belastingplichtigen wegnemen.