Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging van de Wet werk en bijstand
Artikel II. Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening
Artikel III. Wijziging van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Artikel IV. Wijziging van de Wet participatiebudget
Artikel V. Wijziging van de Ziektewet
Artikel VI. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen
Artikel VII. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Artikel VIII. Wijziging van Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel IX. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Artikel X. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Artikel XI. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel XII. Wijziging van de Werkloosheidswet
Artikel XIII. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Artikel XIV. Wijziging van de Toeslagenwet
Artikel XV. Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Artikel XVI. Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001
Artikel XVII. Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964
Artikel XVIII. Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet
Artikel XIX. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet
Artikel XX. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet
Artikel XXI
Artikel XXII. Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
Artikel XXIII. Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek
Artikel XXIV. Wijziging van de Faillissementswet
Artikel XXV. Wijziging van de Handelsregisterwet 2007
Artikel XXVI. Wijziging van de Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst
Artikel XXVII. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
Artikel XXVIII. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag
Artikel XXIX. Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Artikel XXX. Wijziging van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
Artikel XXXI. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
Artikel XXXII. Wijziging van de Wet op de lijkbezorging
Artikel XXXIII. Wijziging van de Wet op het consumentenkrediet
Artikel XXXIV. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Artikel XXXV. Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht
Artikel XXXVI. Wijziging van de Wet Rietkerk-uitkering
Artikel XXXVII. Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000
Artikel XXXVIII. Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945
Artikel XXXIX. Wijziging van Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945
Artikel XL. Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
Artikel XLI. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht
Artikel XLII
Artikel XLIIa
Artikel XLIII. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Artikel XLIV. Wijziging van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
Artikel XLV. Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
Artikel XLVI. Wijziging van de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria
Artikel XLVII. Wijziging van de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Artikel XLVIII. Wijziging van de Wet overige OCW-subsidies
Artikel XLIX. Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
Artikel L. Wijziging van het Wetboek van Koophandel
Artikel LI. Samenloopbepaling Wet revitalisering generiek toezicht
Artikel LII. Grondslag lagere regelgeving Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Artikel LIIa. Wijziging van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
Artikel LIIb. Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Artikel LIIba. Wijziging van de Jeugdwet
Artikel LIIc. Evaluatiebepaling
Artikel LIII. Inwerkingtreding
Artikel LIV. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel iii Invoeringswet Participatiewet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum: