Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Intrekking beleidsregels Bidar en Raulin, alsmede uitstel invoering negatieve consequenties implementatie Richtlijn 2004/38/EG

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2007.
Intrekking beleidsregels Bidar en Raulin, alsmede uitstel invoering negatieve consequenties van implementatie van de Richtlijn 2004/38/EG
De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,
Gelet op artikel 11.5 van de WSF 2000 en artikel 11.4 WTOS;
Besluit:
Artikel 1
a.
De Beleidsregel ‘Vergoeding les- en collegegelden aan studerenden uit de Europese Unie (EU) in Nederland’, laatstelijk gepubliceerd in het Gele Katern van 31 juli 2002, kenmerk AGOCenW/MT/02.053, wordt ingetrokken.
b.
De beleidsregel ‘ Aanpassing studiefinanciering en WTOS VO-18+ in verband met arrest Bidar ’ van 9 mei 2005, kenmerk AGOCenW/MT/05, gepubliceerd in het Gele Katern van 18 mei 2005 wordt ingetrokken.
Artikel 2
In afwijking van de WSF 2000 worden bij de toepassing van de artikelen 4.7, 4.8, 5.2 en 5.6 van de WSF 2000 de maanden dat een studerende in het studiejaar 2006-2007 studiefinanciering heeft genoten op grond van artikel 2.2, tweede lid, WSF 2000 jo. artikel 3a BSF 2000 niet beschouwd als maanden waarin hij studiefinanciering heeft genoten indien hij op enig moment voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor studiefinanciering op grond van artikel 2.2, eerste lid, WSF 2000.
a. Deze beleidsregel treedt in werking per de datum van publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 11 oktober 2006.
b. Deze beleidsregel vervalt per 1 augustus 2007 voor zover het deelnemers in het beroepsonderwijs betreft en per 1 september 2007 voor zover het studenten in het hoger onderwijs betreft.
Deze beleidsregel wordt geplaatst in de Staatscourant.
De
Hoofddirectie
Hoofddirecteur