Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Intentie en hoofdlijnen
1.1. Achtergrond van de onderlinge overlegprocedure
1.2 . Intentie van de Nederlandse bevoegde autoriteit
1.2.1. Start bilateraal overleg
1.2.1.1. Onderlinge overlegprocedure na correctie door Nederland
1.2.1.2. Onderlinge overlegprocedure na correctie door buitenland
1.2.1.3. Andere vormen van bilateraal overleg
1.2.2. Arbitragebepaling (resultaatverplichting) in belastingverdragen
1.3. Typische gevallen waarin onderling overleg uitkomst zou kunnen bieden
1.4. Vorm overleg
1.5. Overleg in situaties die nog niet specifiek in het verdrag zijn geadresseerd
2. Het verzoek van belastingplichtige om een onderlinge overlegprocedure op te starten
2.1. Vanaf welk moment kan een verzoek worden ingediend?
2.2. Op welk tijdstip moet het verzoek uiterlijk zijn ingediend?
2.3. Situaties waarin meer dan een verdrag van toepassing is.
2.4. Bij wie dient het verzoek te worden ingediend?
2.4.1. Verrekenprijskwesties; corresponderende correctie buiten de onderlinge overlegprocedure.
2.5. Waar dient een verzoek aan te voldoen?
3. Het tijdstip waarop een onderlinge overlegprocedure door de Nederlandse bevoegde autoriteit wordt opgestart
3.1. Regulier overleg versus vervroegd overleg
3.1.1. Reguliere onderlinge overlegprocedure
3.1.2. Vervroegde onderlinge overlegprocedure
3.1.2.1. Vervroegde onderlinge overlegprocedure: voorwaarden
3.1.2.2. Vervroegde onderlinge overlegprocedure: vaststellingsovereenkomst
3.1.2.3. Vervroegd overleg: andere betrokken bevoegde autoriteit is niet bereid mee te werken
3.1.3. Specifieke uitzonderingsgevallen
4. De beoordeling van het verzoek
4.1. Inzet Nederland
4.2. Het beoordelen of een verzoek in behandeling wordt genomen
4.2.1. Verzoek niet gegrond: redenen die ten grondslag kunnen liggen aan het (nog) niet opstarten van een onderlinge overlegprocedure door de bevoegde autoriteit.
4.2.2. Verzoek wordt niet in behandeling genomen of geschorst: redenen die hieraan ten grondslag kunnen liggen.
5. De loop van de onderlinge overlegprocedure
5.1. Termijn waarbinnen een onderlinge overlegprocedure wordt afgewikkeld
5.2. De door de Nederlandse bevoegde autoriteiten te volgen procedure binnen de twee jaarstermijn
5.3. Indicatief verloop van de onderlinge overlegprocedure
5.4. Toezenden standpuntnota door Nederlandse bevoegde autoriteit
5.5. Antwoord andere bevoegde autoriteit: instemming of antwoord standpuntnota
5.6. Indicatief verloop van de onderlinge overlegprocedure ingeval andere verdragsluitende Staat correctie heeft aangebracht
5.7. Indien de bevoegde autoriteiten van mening (blijven) verschillen: nieuwe schriftelijke rondes, en eventueel bijeenkomst van bevoegde autoriteiten
5.8. Rol belastingplichtige
6. Uitkomst en implementatie van de onderlinge overlegprocedure
6.1. Implementatie uitkomst; ambtshalve vermindering
7. Indien geen overeenstemming, wat dan?
7.1. Arbitrage onder bilaterale belastingverdragen
7.2. Arbitrage onder het EU-arbitrageverdrag
8. Verdere gevolgen van in behandeling nemen van een verzoek tot het opstarten van een onderlinge overlegprocedure
8.1. Uitstel van betaling van belasting
8.2. Heffings- en invorderingsrente; Boetes
8.3. Uitwisseling en vertrouwelijkheid van gegevens
8.4. Rechtsgevolgen en precedentwerking
9. Relatie met andere procedures (unilaterale danwel multilaterale APA, corresponderende correctie buiten MAP om)
10. Inwerkingtreding
11. Intrekking oude besluiten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 5.6 Internationaal belastingrecht, onderlinge overlegprocedures

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
5.6. Indicatief verloop van de onderlinge overlegprocedure ingeval andere verdragsluitende Staat correctie heeft aangebracht
Wanneer een andere verdragsluitende Staat een correctie heeft aangebracht, verlopen de in paragaaf 5.4 en 5.5 beschreven stappen precies omgekeerd. Nadat de Nederlandse bevoegde autoriteit het verzoek aan de andere bevoegde autoriteit heeft doorgeleid (conform paragraaf 4.2), beoordeelt deze de zaak en informeert zij de Nederlandse bevoegde autoriteit over de aangelegenheid in de regel in de vorm van een standpuntnota (position paper). Wanneer het verzoek is gestoeld op het EU-arbitrageverdrag, geeft zij tevens een mededeling over de start van de tweejaarstermijn (artikel 7, eerste lid, EU-arbitrageverdrag). Binnen het EU-arbitrageverdrag geldt hiervoor een termijn van uiterlijk vier maanden na de ingangsdatum van de tweejaarstermijn.
Na de ontvangst van de standpuntnota kan de Nederlandse bevoegde autoriteit in principe op twee manieren reageren. Zij stemt inhoudelijk in met de voorgestelde oplossing, en laat dat de andere bevoegde autoriteit weten. Of zij stemt niet in, en antwoordt in de vorm van een antwoord standpuntnota, een inhoudelijke reactie op hetgeen in de standpuntnota naar voren is gebracht.
De antwoord standpuntnota gaat vergezeld van de volgende informatie:
een voorstel tot een tijdsplan waarbinnen de onderling overlegprocedure wordt afgewikkeld;
een voorstel tot een bijeenkomst van de bevoegde autoriteiten.
Binnen het EU-arbitrageverdrag geldt voor beide situaties een reactietermijn van uiterlijk zes maanden. Deze termijn gaat in op het tijdstip waarop de standpuntnota van de andere bevoegde autoriteit is ontvangen.