Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Intentie en hoofdlijnen
1.1. Achtergrond van de onderlinge overlegprocedure
1.2 . Intentie van de Nederlandse bevoegde autoriteit
1.2.1. Start bilateraal overleg
1.2.1.1. Onderlinge overlegprocedure na correctie door Nederland
1.2.1.2. Onderlinge overlegprocedure na correctie door buitenland
1.2.1.3. Andere vormen van bilateraal overleg
1.2.2. Arbitragebepaling (resultaatverplichting) in belastingverdragen
1.3. Typische gevallen waarin onderling overleg uitkomst zou kunnen bieden
1.4. Vorm overleg
1.5. Overleg in situaties die nog niet specifiek in het verdrag zijn geadresseerd
2. Het verzoek van belastingplichtige om een onderlinge overlegprocedure op te starten
2.1. Vanaf welk moment kan een verzoek worden ingediend?
2.2. Op welk tijdstip moet het verzoek uiterlijk zijn ingediend?
2.3. Situaties waarin meer dan een verdrag van toepassing is.
2.4. Bij wie dient het verzoek te worden ingediend?
2.4.1. Verrekenprijskwesties; corresponderende correctie buiten de onderlinge overlegprocedure.
2.5. Waar dient een verzoek aan te voldoen?
3. Het tijdstip waarop een onderlinge overlegprocedure door de Nederlandse bevoegde autoriteit wordt opgestart
3.1. Regulier overleg versus vervroegd overleg
3.1.1. Reguliere onderlinge overlegprocedure
3.1.2. Vervroegde onderlinge overlegprocedure
3.1.2.1. Vervroegde onderlinge overlegprocedure: voorwaarden
3.1.2.2. Vervroegde onderlinge overlegprocedure: vaststellingsovereenkomst
3.1.2.3. Vervroegd overleg: andere betrokken bevoegde autoriteit is niet bereid mee te werken
3.1.3. Specifieke uitzonderingsgevallen
4. De beoordeling van het verzoek
4.1. Inzet Nederland
4.2. Het beoordelen of een verzoek in behandeling wordt genomen
4.2.1. Verzoek niet gegrond: redenen die ten grondslag kunnen liggen aan het (nog) niet opstarten van een onderlinge overlegprocedure door de bevoegde autoriteit.
4.2.2. Verzoek wordt niet in behandeling genomen of geschorst: redenen die hieraan ten grondslag kunnen liggen.
5. De loop van de onderlinge overlegprocedure
5.1. Termijn waarbinnen een onderlinge overlegprocedure wordt afgewikkeld
5.2. De door de Nederlandse bevoegde autoriteiten te volgen procedure binnen de twee jaarstermijn
5.3. Indicatief verloop van de onderlinge overlegprocedure
5.4. Toezenden standpuntnota door Nederlandse bevoegde autoriteit
5.5. Antwoord andere bevoegde autoriteit: instemming of antwoord standpuntnota
5.6. Indicatief verloop van de onderlinge overlegprocedure ingeval andere verdragsluitende Staat correctie heeft aangebracht
5.7. Indien de bevoegde autoriteiten van mening (blijven) verschillen: nieuwe schriftelijke rondes, en eventueel bijeenkomst van bevoegde autoriteiten
5.8. Rol belastingplichtige
6. Uitkomst en implementatie van de onderlinge overlegprocedure
6.1. Implementatie uitkomst; ambtshalve vermindering
7. Indien geen overeenstemming, wat dan?
7.1. Arbitrage onder bilaterale belastingverdragen
7.2. Arbitrage onder het EU-arbitrageverdrag
8. Verdere gevolgen van in behandeling nemen van een verzoek tot het opstarten van een onderlinge overlegprocedure
8.1. Uitstel van betaling van belasting
8.2. Heffings- en invorderingsrente; Boetes
8.3. Uitwisseling en vertrouwelijkheid van gegevens
8.4. Rechtsgevolgen en precedentwerking
9. Relatie met andere procedures (unilaterale danwel multilaterale APA, corresponderende correctie buiten MAP om)
10. Inwerkingtreding
11. Intrekking oude besluiten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1.2.1.1 Internationaal belastingrecht, onderlinge overlegprocedures

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.2.1.1. Onderlinge overlegprocedure na correctie door Nederland
De onderlinge overlegprocedure met de andere verdragspartner wordt in deze situatie gewoonlijk gestart op het moment dat geen nationale rechtsmiddelen meer open staan (zie paragraaf 3.1.1). Hierdoor kan er veel tijd verlopen voordat de procedure wordt opgestart, vooral als men alle geldende mogelijkheden om de aanslag(en) te bestrijden (bezwaar, beroep, cassatie) zou willen benutten. Voorts bieden de rechtsmiddelen geen garantie dat de dubbele heffing wordt weggenomen, aangezien slechts twee van de drie belanghebbende partijen (en niet de belastingautoriteiten van het andere land) bij een dergelijk proces betrokken zijn.
De Nederlandse bevoegde autoriteit biedt daarom de mogelijkheid een verzoek in te dienen tot het vroegtijdig opstarten van de onderlinge overlegprocedure met verdragspartners, dat wil zeggen: nog voordat nationale gerechtelijke procedures worden doorlopen. Door het opstarten van een dergelijk ‘vervroegd overleg’ zal dubbele belasting in het overgrote deel van de gevallen in een veel eerder stadium kunnen worden opgelost. Verwezen wordt naar de paragrafen 3.1.2 en volgende.
Dit besluit is hoofdzakelijk vormgegeven vanuit de invalshoek van een door Nederland aangebrachte correctie. Hoewel hetgeen daarover wordt opgemerkt in principe van overeenkomstige toepassing is op verzoeken die zien op in het buitenland aangebrachte correcties, zijn er ook afwijkingen. De belangrijkste afwijkingen worden in de hierna volgende paragraaf 1.2.1.2 en paragraaf 5.6 toegelicht.