Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs
Artikel 3. Geschiktheidsverklaring
Artikel 4. Geschiktheidsonderzoek
Artikel 5. Scholings- en begeleidingsovereenkomst
Artikel 6. Bekwaamheidsonderzoek
Artikel 7. Uitvoering geschiktheidsonderzoek, scholing en begeleiding; bekwaamheidsonderzoek door instellingen voor hoger onderwijs
Artikel 8. Uitvoeringsvoorschriften
Artikel 9. Inkadering toepassing Interimwet in reguliere voorschriften WPO , WEC en WVO
Artikel 10. Kwaliteitsbewaking instellingen voor hoger onderwijs; toezicht inspectie; sancties
Artikel 11. Inlichtingenplicht
Artikel 12. Inpassing positieve resultaten eerste geschiktheidsonderzoeken
Artikel 13. Invoeringsvoorziening uitvoeringsbesluit
Artikel 14. Inwerkingtreding
Artikel 15. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Artikel 1 Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2006. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2006.
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze wet en de daarop berustende regelingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en voorzover het betreft het landbouwonderwijs, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
b. school:
1°. een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs ;
2°. een school voor speciaal onderwijs, een school of instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra ;
3°. een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs ;
c. bevoegd gezag: het bevoegd gezag van een school;
e. instelling voor hoger onderwijs: een instelling voor hoger onderwijs als bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, die een lerarenopleiding verzorgt;
f. instellingsbestuur: het instellingsbestuur, bedoeld in artikel 1.1, onderdeel j, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, met dien verstande dat voorzover het openbare instellingen voor hoger onderwijs betreft, de artikelen 9.2, tweede lid, 10.9, tweede lid, en 11.1, tweede lid, van die wet van overeenkomstige toepassing zijn;
g. geschiktheidsverklaring: de in artikel 3, eerste lid, bedoelde verklaring;
h. geschiktheidsonderzoek: het in artikel 4, eerste lid, bedoelde onderzoek;
i. bekwaamheidsonderzoek: het in artikel 6 bedoelde onderzoek.