{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Interim-besluit Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 22 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 21 december 2009.
Besluit van 23 november 2006, nr. 06.004246, houdende de tijdelijke instelling van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving (Interim-besluit Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 17 november 2006, nr. HDJZ/WAT/2006-1719, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;
Gelet op artikel 5, eerste lid, en artikel 11, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Er is een Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving, hierna genoemd: de Commissie.
Artikel 2
De Commissie heeft tot taak de regering en de beide kamers der Staten-Generaal te adviseren over de inhoud en structuur van de wetgeving op het gebied van de waterstaatszorg.
1.
De Commissie bestaat uit zeven leden, onder wie de voorzitter.
2.
Tot leden van de Commissie worden benoemd:
a. de heer prof. mr. A. van Hall; voorzitter;
b. de heer mr. dr. J.T. van den Berg;
c. mevrouw prof. dr. E. Hey;
d. mevrouw mr. dr. H.F.M.W. van Rijswick;
e. de heer prof. mr. P.J.J. van Buuren;
f. de heer prof. dr. P.P.J. Driessen en
g. de heer prof. mr. drs. B.P.M. van Ravels.
Artikel 4
In geval van opheffing van de Commissie worden de archiefbescheiden van de Commissie overgedragen aan het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie .
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007 en vervalt na vier jaar of zoveel eerder als de Waterwet in werking zal treden.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als Interim-besluit Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving.
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.
Den Haag, 23 november 2006
De
Minister
De
Minister