Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Vraag
Antwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Integratieheffing bij privaatrechtelijke onderwijsinstellingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 7 december 2011. U leest nu de tekst die gold op 6 december 2011.
Integratieheffing bij privaatrechtelijke onderwijsinstellingen
Vraag
Mag een bijzondere school die een nieuwe onroerende zaak bouwt, waarin zij naast het verstrekken van wettelijk geregeld onderwijs tevens een kantine exploiteert, ter zake van het beschikken over deze onroerende zaak de in artikel 3, eerste lid, onderdeel h, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet) voorziene integratieheffing achterwege laten?
Antwoord
Ten aanzien van privaatrechtelijke onderwijsinstellingen is goedgekeurd dat zij ter zake van het beschikken over gebouwen die worden gebruikt voor het verstrekken van wettelijk geregeld onderwijs niet in de heffing van omzetbelasting worden betrokken, onder de voorwaarde dat zij de omzetbelasting die met betrekking tot de aanschaf van de grond of de vervaardiging van de gebouwen in rekening is gebracht, niet in aftrek brengen.
In het Besluit van 30 maart 1999, nr. VB/1999/0696 (Infobulletin nr. 99/299) is aangegeven, dat onder ‘wettelijk geregeld onderwijs’ wordt verstaan: het onderwijs als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel o, 1°, van de Wet. Verder is in genoemd Besluit aangegeven dat als een gebouw behalve voor het verstrekken van wettelijk geregeld onderwijs ook voor andere activiteiten – waaronder het verstrekken van onderwijs dat op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel o, 2°, van de Wet is vrijgesteld – wordt gebruikt, de hiervoor bedoelde goedkeuring kan worden toegepast naar rato van de mate, waarin het gebouw wordt gebruikt voor het verstrekken van wettelijk geregeld onderwijs.
De in het Besluit van 30 maart 1999, nr. VB/1999/0696, vermelde term ‘andere activiteiten’ behoeft niet restrictief te worden geïnterpreteerd. Onder deze term valt ook het door een onderwijsinstelling exploiteren van een kantine.
De school mag de integratieheffing derhalve achterwege laten naar rato van het gebruik van de nieuwe onroerende zaak voor het verstrekken van wettelijk geregeld onderwijs.