Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
- § 2. Instelling
+ § 3. Werkwijze en vergoedingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3 Instellingsverordening Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De commissie bestaat uit vijf leden.
2.
Het dagelijks bestuur benoemt:
a. drie onafhankelijke leden;
b. één lid op voordracht van de daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende organisaties van ondernemers;
c. één lid op voordracht van de daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende organisaties van werknemers.
3.
Voor elk lid kan tevens een plaatsvervanger worden benoemd.
4.
Het dagelijks bestuur wijst uit het midden van de onafhankelijke leden de voorzitter aan.
5.
Het onafhankelijke lidmaatschap of onafhankelijke plaatsvervangend lidmaatschap is onverenigbaar met het lidmaatschap of plaatsvervangend lidmaatschap van de Raad.
6.
De onafhankelijke leden en onafhankelijke plaatsvervangende leden hebben de hoedanigheid van arts of jurist, waarbij een evenwichtige verhouding wordt nagestreefd, met dien verstande dat van de onafhankelijke leden ten minste één lid arts is en ten minste één lid jurist is.