{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Instellingsbesluit Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van de Raad voor Rechtsbijstand van 25 mei 2009, houdende de instelling van de klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Instellingsbesluit klachtencommissie Wbtv)
De Raad voor Rechtsbijstand,
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de commissie: de klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers
b. de Raad: de Raad voor Rechtsbijstand
c. de Minister: de Minister van Justitie
d. de Wbtv: de Wet beëdigde tolken en vertalers van 11 oktober 2007
e. het Besluit: het besluit beëdigde tolken en vertalers van 11 december 2008.
Artikel 2
Er is een onafhankelijke klachtencommissie beëdigde tolken en vertalers die tot doel heeft om over klachten ten aanzien van tolken en vertalers wiens werkzaamheden vallen onder de werking van de Wbtv , te adviseren en deze te behandelen.
Artikel 3
De grondslag voor het instellen van de commissie ligt in artikel 16 lid 2 van de Wbtv. De voorwaarden waaraan de commissie dient te voldoen staan vermeld in de artikelen 15, 16, 17, 18 en 19 van het Besluit beëdigde tolken en vertalers.
a. De leden van de commissie ontvangen vacatiegelden op basis van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies van 13 november 2008.
b. De leden ontvangen een vergoeding voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland .
a. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.
b. Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers.
’s-Hertogenbosch, 25 mei 2009
De Raad voor Rechtsbijstand