Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 5 lid 1 Instellingsbesluit Interdepartementale Waddenzeecommissie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 4 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 3 juli 2013.
1.
De commissie heeft tot taak:
a. aan de Raad van Ministers of aan enige Onzer Ministers desgevraagd of eigener beweging advies uit te brengen of voorstellen te doen omtrent het inzake de Waddenzee uit te voeren beleid en omtrent de nadere uitwerking van het beleid zoals dat is neergelegd in de Nota over de hoofdlijnen van de ontwikkeling van de Waddenzee alsmede voorstellen te doen omtrent een algemene visie op het beheer van de Waddenzee;
b. het beheer van de Waddenzee, voor zover dit door het Rijk geschiedt, te coördineren;
c. het overleg met provincies en gemeenten in het coördinatiecollege Waddengebied voor te bereiden;
d. adviezen uit te brengen aan de Coördinatiecommissie Internationale Milieuvraagstukken inzake de hoofdzaken van de tot stand te brengen internationale samenwerking met betrekking tot de Waddenzee en de in het kader van die internationale samenwerking gemaakte afspraken uit te werken;
e. desgevraagd of eigener beweging advies uit te brengen aan de Rijksplanologische Commissie omtrent streekplannen, structuurplannen, bestemmingsplannen en andere voor de ruimtelijke ordening van betekenis zijnde maatregelen.