Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3 Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 3
Het directoraat-generaal Rijkswaterstaat is, voor zover één en ander aan de minister van Infrastructuur en Milieu is opgedragen, belast met de navolgende hoofdtaken en daarmee samenhangende activiteiten:
a. de aanleg, het beheer en het onderhoud van rijkswaterstaatswerken;
b. de uitvoering van beleid met betrekking tot milieu en leefomgeving, mobiliteit en klimaat voor zover dit niet bij of krachtens de wet aan anderen is opgedragen of gemandateerd;
c. het verrichten dan wel bevorderen van onderzoek en het adviseren van de minister van Infrastructuur en Milieu over hetgeen dienstig kan zijn voor de uitvoering van de taken genoemd in onderdelen a en b;
d. het adviseren over en het toetsen van de uitvoerbaarheid van nieuwe wet- en regelgeving, die voor de uitvoering van de taken genoemd in onderdelen a en b, van belang is;
e. de vergunningverlening en handhaving van wet- en regelgeving, voor zover dat niet uitdrukkelijk aan een ander onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is opgedragen, verband houdende met de uitvoering van de taken genoemd in onderdeel a, waarvoor de minister van Infrastructuur en Milieu bevoegd gezag is;
f. de toetsing van de uitvoerbaarheid van plannen, regelingen en projecten van andere bestuursorganen die gevolgen kunnen hebben voor de uitvoering van taken genoemd in onderdeel a;
g. het beheer van de territoriale zee en de exclusieve economische zone, bedoeld in de Wet maritiem beheer BES , voor zover dit niet bij of krachtens wet aan anderen is opgedragen of gemandateerd;
h. de uitvoering van de Wet bescherming Antarctica ;
i. de uitvoering van de Belemmeringenwet Privaatrecht en de onteigeningswet , en
j. de uitvoering van opdrachten in naam van en voor rekening van tweeden en derden.