{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Instellingsbesluit Adviescommissie Talen Wbtv

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van de Raad voor Rechtsbijstand van 6 augustus 2015, houdende de instelling van de Adviescommissie Talen Wbtv
Gezien:
De toelichting bij het Besluit beëdigde tolken en vertalers;
Het advies Beheer taallijst van het Kwaliteitsinstituut Wbtv van 22 oktober 2009
besluit de Raad voor Rechtsbijstand met deze regeling vast te stellen de taken, inrichting en werkwijze van de Adviescommissie Talen Wbtv.
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de commissie: de Adviescommissie Talen Wbtv
b. de Raad: de Raad voor Rechtsbijstand
c. de Wbtv: de Wet beëdigde tolken en vertalers van 11 oktober 2007
d. het Besluit: het Besluit beëdigde tolken en vertalers , Staatsblad 2008, nr 555 van 11 december 2008
e. het register: het Register beëdigde tolken en vertalers
f. de Uitwijklijst: de Uitwijklijst Wbtv
Artikel 2
Er is een onafhankelijke adviescommissie die tot doel heeft om de Raad desgevraagd te adviseren over kwesties rond de talen waarvoor tolken en vertalers in het register kunnen worden ingeschreven of op de Uitwijklijst kunnen worden geplaatst.
a. De Raad benoemt en ontslaat de leden van de commissie.
b. De commissie telt minimaal twee vaste leden. Per te bespreken taal(groep) worden, indien nodig, een of meer leden met specifieke deskundigheid op het betreffende taalgebied geworven.
c. De Raad zorgt voor de ambtelijke ondersteuning van de commissie.
a. De leden van de commissie ontvangen vacatiegelden op basis van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies van 13 november 2008.
b. De leden ontvangen een vergoeding voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland .
a. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
b. Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie Talen Wbtv.
Directeur stelsel
Directeur bedrijfsvoering