Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Vraag
Antwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Inkomstenbelasting, winst uit onderneming; kosten van herziening aftrek omzetbelasting

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 7 oktober 2007. U leest nu de tekst die gold op 6 oktober 2007.
Inkomstenbelasting, winst uit onderneming; kosten van herziening aftrek omzetbelasting
Aan mij is een vraag voorgelegd over de aftrekbaarheid van omzetbelasting die verschuldigd is als gevolg van een herziening van de aftrek aan voorbelasting die drukt op een pand dat gedeeltelijk ten behoeve van de onderneming wordt gebruikt.
De vraag en het antwoord zijn hieronder opgenomen.
Vraag
Belastingplichtige start een onderneming waarbij de werkzaamheden voor een deel bestaan uit het verzorgen van cursussen/lesactiviteiten die zijn vrijgesteld voor de omzetbelasting (hierna OB). De onderneming wordt gedreven vanuit enkele kamers in het bij de start van de onderneming gebouwde woonhuis. Voor de inkomstenbelasting is het gehele pand tot het privé-vermogen gerekend. Voor de OB wordt er met betrekking tot het ondernemersdeel een splitsing tussen belaste en vrijgestelde activiteiten gemaakt en op basis daarvan wordt een deel van de voordruk aan OB teruggegeven.
Enkele jaren later komt het accent meer te liggen op de voor de OB vrijgestelde activiteiten. In het kader van de herziening aftrek van voorbelasting als bedoeld in artikel 15, zesde lid, van de Wet op de OB 1968, juncto de artikelen 11 tot en met 13 van de Uitvoeringsbeschikking OB 1968, is hierdoor jaarlijks een bedrag aan OB verschuldigd.
Weer enkele jaren later wordt de onderneming gestaakt en gaat het OB-ondernemersdeel van het pand naar privé, waardoor op grond van artikel 13a van de Uitvoeringsbeschikking OB 1968 een bedrag aan OB is verschuldigd. Mag dit bedrag voor de bepaling van de winst uit onderneming in aftrek worden gebracht?
Antwoord
Nee, de bij staking verschuldigde omzetbelasting is niet aftrekbaar. De omzetbelasting valt onder de aanschaffingskosten van het woonhuis. Voorzover er recht op aftrek van voorbelasting bestaat, vermindert dit de aanschaffingskosten.
Voorzover er in een later jaar als gevolg van een herziening van de voordruk alsnog omzetbelasting verschuldigd is, vermeerdert dit de aanschaffingskosten.
Aangezien het pand tot het privé-vermogen behoort, speelt dit zich niet af in de ondernemingssfeer.
Op grond van artikel 3.17, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt het als bedrijfskosten in aanmerking te nemen bedrag beperkt tot 4% van de gemiddelde waarde van de kamers, als deze het gehele jaar in de onderneming zijn gebruikt.
Als het pand tot het ondernemingsvermogen zou zijn gerekend, zou de nadien verschuldigde omzetbelasting de kostprijs van het pand (achteraf) hebben verhoogd. Dit zal gevolgen hebben voor de toekomstige afschrijving. De afschrijvingsbasis zou dan immers ieder jaar met het jaarlijkse bedrag aan OB toenemen.