{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Vraag
Antwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Inkomstenbelasting, winst uit onderneming; aftrekbeperking firmant

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 22 september 2006. U leest nu de tekst die gold op 21 september 2006.
Inkomstenbelasting, winst uit onderneming; aftrekbeperking firmant
Aan mij is een vraag voorgelegd over de beperking van de ten laste van de winst te brengen gebruiksvergoeding voor een firmant die een deel van de eigen woning verhuurt aan de vennootschap onder firma waarin hij gerechtigd is.
De vraag en het antwoord zijn hieronder opgenomen.
Vraag
X en Y zijn geen verbonden personen in de zin artikel 3.91, tweede lid, onderdelen b en c, Wet IB 2001 en ieder voor 50 procent gerechtigd in vennootschap onder firma (hierna: VOF) XY. Belastingplichtige X verhuurt een deel van zijn woning aan de VOF.
De waarde van het verhuurde deel bedraagt € 40.000 en wordt door X aangegeven in box 3.
De VOF betaalt een huurprijs van € 3.000 per jaar aan X.
Welk bedrag kan X ten laste van zijn winst brengen ter zake van het verhuurde deel?
Antwoord
Op grond van het bepaalde in artikel 3.17, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Wet inkomstenbelasting 2001, kan X maximaal 4 procent van de helft van het verhuurde deel, te weten € 800, ten laste van zijn winst brengen.
Bij de bepaling van de winst uit onderneming van X gaat het om het gebruik van een bezitting in de eigen onderneming. Een aan de gerechtigdheid in de VOF evenredig deel van de bezitting, zijnde de helft van het aan de firma verhuurde deel, wordt gebruikt in de onderneming van firmant Y. In de eigen onderneming van X wordt ook slechts een aan zijn gerechtigdheid evenredig deel gebruikt. Dit evenredige deel ter waarde van 50% van 40.000 = € 20.000 is voor X aan te merken als een bezitting in de zin van voormeld artikel 3.17, eerste lid, onderdeel c. Op grond van deze bepaling kan X niet de helft van de door de firma betaalde huur van € 3.000 als vergoeding voor het gebruik in zijn onderneming ten laste van zijn winst brengen, maar ten hoogste de rendementsheffing over de in zijn onderneming gebruikte helft, te weten 4 procent van € 20.000 = € 800.
Tot slot merk ik op dat Y de voor zijn winstbepaling € 1.500 (50% van € 3.000) als kosten in aanmerking kan nemen.