Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Stimulering gebruik elektrische personenauto’s
2. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, milieu-investeringsaftrek

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 28 december 2013. U leest nu de tekst die gold op 27 december 2013.
Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, milieu-investeringsaftrek
De minister van Financiën heeft het volgende besloten.
In dit besluit is opgenomen dat de uitsluiting van personenauto’s voor de milieu-investeringsaftrek niet van toepassing is op kwalificerende elektrische personenauto’s. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.
1. Stimulering gebruik elektrische personenauto’s
In het kader van het plan van aanpak Elektrisch Rijden 1 wil het kabinet investeringen in bepaalde elektrische personenauto’s stimuleren. In dat verband wordt code F 5070 ‘Elektrisch aangedreven voertuig’ van de Milieulijst 2010 binnenkort aangepast, zodat deze personenauto’s worden aangewezen als bedrijfsmiddel dat voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) in aanmerking komt.
In artikel 3.45, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn personenauto’s echter wettelijk uitgesloten van de MIA, tenzij ze zijn bestemd voor het beroepsvervoer over de weg. Om het gebruik van elektrische personenauto te stimuleren, heb ik besloten – vooruitlopend op wetgeving – deze wettelijke uitsluiting met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2010 weg te nemen voor elektrische personenauto’s die binnenkort worden aangewezen in code F 5070 van de Milieulijst 2010.
2. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van
a. de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
b. en werkt terug tot en met 1-1-2010
Den Haag, 26 februari 2010
De 1
Kamerstukken II 2008/09, 31 305, nr. 145.
minister