Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Ingetrokken regelingen
3. Op 1 januari 2011 in te trekken regeling
4. Inwerkingtreding en vervaldatum
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, intrekkingsbesluit

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 28 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 27 oktober 2010.
Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, intrekkingsbesluit
De minister van Financiën heeft het volgende besloten.
Dit besluit betreft de intrekking van gepubliceerd beleid dat niet meer van belang is.
1. Inleiding
Door middel van dit besluit wordt beleid dat niet meer van belang is, ingetrokken (onderdelen 2 en 3). Dit geschiedt in het kader van de actualisering van het beleid op het gebied van de inkomstenbelasting-winst en de vennootschapsbelasting. Het gaat hierbij om besluiten met standpunten die zijn achterhaald door tijdsverloop, gewijzigde wet- of regelgeving of jurisprudentie. Daarnaast worden besluiten ingetrokken die slechts beschrijvend dan wel casuïstisch van aard zijn.
De instelling en de taakomschrijving van de Coördinatiegroep Constructiebestrijding (CCB) en de Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering (CTC; voorheen CGT en CGC) zullen als mededelingen in de Staatscourant en op www.belastingdienst.nl worden opgenomen.
2. Ingetrokken regelingen
De volgende besluiten zijn ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.
3. Op 1 januari 2011 in te trekken regeling
Het volgende besluit wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2011.
4. Inwerkingtreding en vervaldatum
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van de dag na de inwerkingtreding.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 13 oktober 2010
De
minister