Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Taken van de CCB
3. Werkwijze van de CCB
4. Samenstelling en positionering van de CCB
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen van rechtsverkeer, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Constructiebestrijding

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen van rechtsverkeer, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Constructiebestrijding
De minister deelt mee dat de instelling en de taakomschrijving van de Coördinatiegroep Constructiebestrijding is geherformuleerd.
1. Inleiding
Binnen de Belastingdienst is de Coördinatiegroep Constructiebestrijding (CCB) actief. Het doel van deze coördinatiegroep is de bestrijding van het ontgaan van belastingen door middel van belastingbesparende constructies. Het instellingsbesluit van deze coördinatiegroep is verouderd en is ingetrokken (besluitnr. DGB2010/5142). De minister herformuleert daarom de instelling en de taakomschrijving van de CCB.
2. Taken van de CCB
De CCB heeft de volgende taken:
het aan de hand van concrete gevallen doen van voorstellen voor de ontwikkeling van uitvoeringsbeleid ter bestrijding van constructies;
het meewerken aan de ontwikkeling van dat beleid;
het coördineren van de uitvoering van dat beleid;
het ondersteunen van regio’s/kantoren bij de bestrijding van constructies en bij de uitvoering van het beleid;
het in voorkomende gevallen leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van wetgeving;
het signaleren van handhavingstekorten bij de rechtstoepassing;
het informeren van de Belastingdienst over het bestaan en de aanpak van fiscale constructies.
3. Werkwijze van de CCB
Uit de taakomschrijving van de CCB volgt dat de groep zich buigt over in de praktijk voorkomende constructies. De CCB brengt de bestrijdingswijze van constructies ter kennis van de Belastingdienst. Indien daarbij beleid dient te worden ontwikkeld, wordt dit op de daartoe geëigende wijze voorbereid, vastgesteld en gepubliceerd. De CCB heeft voorts als taak om de regio’s/kantoren te adviseren en te ondersteunen bij de bestrijding van constructies en bij een eenduidige uitvoering van het beleid. In voorkomende gevallen verleent zij in individuele gevallen bijstand bij het bestrijden van constructies. In specifieke gevallen worden in een afzonderlijk besluit bevoegdheden gedelegeerd/gemandateerd aan de CCB.
Het is van belang dat de CCB inzicht krijgt in de omvang en de verschijningsvormen van mogelijk te bestrijden constructies. De inspecteurs worden daarom verzocht de in hun praktijk voorkomende gevallen te signaleren en te melden bij het secretariaat van de CCB. De melding kan tevens van belang zijn in verband met de fraudebestrijding.
4. Samenstelling en positionering van de CCB
Gelet op de politieke en beleidsmatige aspecten van de werkzaamheden is het departement actief bij de CCB betrokken. De CCB bestaat uit medewerkers van het departement van Financiën en medewerkers van de regio’s/kantoren van de Belastingdienst.
Het adres van het secretariaat van de CCB is:
Belastingdienst/Oost-Brabant, kantoor Tilburg
Postbus 90400
5000 MP Tilburg
Medewerkers van de Belastingdienst kunnen de gegevens van de leden van de CCB raadplegen op het interne Belastingnet.
De
Minister