{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Goedkeuring
Voorwaarden
Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning, overgangstermijn

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 8 maart 2013. U leest nu de tekst die gold op 7 maart 2013.
Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning, overgangstermijn Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 5950, datum inwerkingtreding 08-03-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
In dit besluit wordt goedgekeurd dat er een overgangstermijn tot 1 april 2013 geldt als een op 31 december 2012 bestaande aflossingsvrije hypotheek wordt omgezet in een hypotheek met daaraan gekoppeld een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW).
Door de inwerkingtreding van de Wet fiscale herziene behandeling eigen woning vervallen met ingang van 1 januari 2013 de fiscale faciliteiten voor nieuwe KEW’s, SEW’s of BEW’s. Voor de omzettingen van bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 naar een KEW, SEW of BEW in box 1 is een overgangstermijn tot 1 april 2013 opgenomen in de Wet inkomstenbelasting 2001 1 . Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer 2 heeft het kabinet aangegeven dat het billijk is dat er eenzelfde overgangstermijn zal gelden voor bijvoorbeeld de omzetting van een geheel of gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek in een (bank-)spaarhypotheek. 3 Naar aanleiding van deze toezegging, keur ik, vooruitlopend op opname in een wettelijke regeling, het volgende goed.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 5950, datum inwerkingtreding 08-03-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.
Goedkeuring
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 5950, datum inwerkingtreding 08-03-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.

Ik keur goed dat een belastingplichtige voor een op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschuld tot 1 april 2013 een KEW, SEW of BEW kan aangaan, die vervolgens valt onder het overgangsrecht voor zulke producten zoals dit is vastgelegd in Hoofdstuk 10bis van de Wet inkomstenbelasting 2001. Deze overgangstermijn geldt dus voor:
1. de omzetting van een volledig aflossingsvrije hypotheek in een (gedeeltelijke) (bank)spaar- of beleggingshypotheek en
2. het verhogen van een bestaande KEW, SEW of BEW in een hypotheek met daaraan gekoppeld een KEW, SEW of BEW waarbij de uitkering vóór deze verhoging nog niet voorzag in de aflossing van het gehele schuldbedrag.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 5950, datum inwerkingtreding 08-03-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.
Voorwaarden
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 5950, datum inwerkingtreding 08-03-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.

Ik stel hierbij de volgende voorwaarden:
De belastingplichtige moet op 31 december 2012 beschikken over een eigen woning en een eigenwoningschuld.
De hoogte van het gegarandeerde kapitaal voor de KEW, SEW en BEW mag niet hoger zijn dan het bedrag van de bestaande eigenwoningschuld op 31 december 2012. Het product valt ook onder het overgangsrecht als een gegarandeerd kapitaal ontbreekt maar het op grond van de betreffende overeenkomst zoals die luidde op 31 december 2012 te betalen bedrag (premie of inleg) niet is verhoogd.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 5950, datum inwerkingtreding 08-03-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.
Inwerkingtreding
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 5950, datum inwerkingtreding 08-03-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 5950, datum inwerkingtreding 08-03-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.
Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
Den Haag, 21 december 2012,
De
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 5950, datum inwerkingtreding 08-03-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.
1
Artikel 10bis.2, derde lid 2
Kamerstukken I, 33 405, Memorie van antwoord; blz. 6-7 3
Nota naar aanleiding van het verslag die op vrijdag 14 december 2012 door de minister voor Wonen en Rijksdienst is aangeboden aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
staatssecretaris