Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Inkomstenbelasting-winst
3. Inwerkingtreding en intrekking besluiten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Inkomstenbelasting, intrekkingsbesluit

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
Inkomstenbelasting, intrekkingsbesluit
De Minister van Financiën heeft het volgende besloten:
In dit besluit wordt een aantal besluiten inzake de inkomstenbelasting ingetrokken. De ingetrokken besluiten hebben voornamelijk betrekking op het onderdeel winst uit onderneming.
1. Inleiding
Om de inzichtelijkheid in het geldende beleid te vergroten, is het wenselijk het aantal besluiten te beperken. Uit een inventarisatie is gebleken dat het mogelijk is een aanzienlijk aantal besluiten op het terrein van de inkomstenbelasting-winst in te trekken. Het gaat hierbij om intussen achterhaald beleid ofwel beleid op intussen achterhaalde wet- of regelgeving; in een enkel geval is wellicht sprake van een intrekking ten overvloede omdat in het verleden niet duidelijk is geweest dat het besluit geen gelding meer had. Ook is intrekking mogelijk van besluiten die voornamelijk een informatief karakter hebben.
Besluiten die in het verleden zijn vervallen of zijn vervangen door een nieuw besluit, worden al geacht te zijn ingetrokken.
2. Inkomstenbelasting-winst
A. De onderstaande besluiten worden met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken. CPP2000/2210M Wet IB 2001 CPP2000/2456M CPP2000/2609M CPP2000/3022M CPP2002/2385M CPP2003/2105M CPP2004/1012M
Nummer onderwerp datum
besluiten onder de Wet IB 1964 inwerkingtreding 17-10-2000
vervallen commerciële herwaardering 1-12-2000
constante 4-12-2000
CPP2000/3212M per 1-1-2001 in behandeling zijnde besluiten 22-12-2000
aanspraken op Stichting goodwillfonds voor huisartsen 9-3-2001
CPP2001/413M aanspraken van praktijkvennootschappen op de 9-3-2001
  Stichting goodwillfonds voor huisartsen  
CPP2001/1637M euro-aanpassing  
toepassing urencriterium bij gastouders 21-2-2003
reserve assurantie eigen risico 15-10-2003
stakingsaftrek en geruisloze doorschuiving 10-8-2004
CPP2005/1147M ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 1-2-2005

B. De onderstaande besluiten worden met ingang van 1 januari 2007 ingetrokken.
3. Inwerkingtreding en intrekking besluiten
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit en het vervalt per 1 januari 2007 aangezien het dan zijn werking heeft gehad.
Den Haag, 14 december 2006
De
Minister
directeur-generaal Belastingdienst