Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Fiscale partnerregeling
2.1. Herzien verdeling buitengewone uitgaven over 2004 als dit gevolgen heeft voor een teruggaaf op grond van de tegemoetkomingsregeling buitengewone uitgaven
Vraag
Antwoord
Goedkeuring
3. Heffingskortingen
3.1. Heffingskortingen; vereiste inschrijving op woonadres niet mogelijk
Vraag
Antwoord
Goedkeuring
3.2. Inkomensafhankelijke combinatiekorting bij fiscaal partnerschap over een deel van het kalenderjaar
Vraag
Antwoord
Goedkeuring
3.3. Heffingskorting; verrekening heffingskorting inkomstenbelasting met premie volksverzekeringen
Vraag
Antwoord
Goedkeuring
4. Ingetrokken regelingen
5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Inkomstenbelasting, fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1. Inleiding
In dit besluit staat het beleid over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. Dit besluit wordt uitgebracht in verband met de wetswijzigingen per 1 januari 2011. Het beleid was eerder opgenomen in het besluit van 18 maart 2010 , nr. DGB2010/745M. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen ten opzichte van dat besluit:
? Onderdeel 2.1 is niet meer opgenomen. Dit was geen beleid maar een toelichting.
? Onderdeel 2.2 is niet meer opgenomen. Dit is nu wettelijk geregeld in artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
? Onderdeel 2.3 is niet meer opgenomen. Dit is nu wettelijk geregeld in artikel 1.2, eerste lid, onderdeel a van de Wet IB 2001.
? Onderdeel 2.4 is vervallen. Met de invoering van de nieuwe fiscale partnerregeling is besloten de goedkeuring voor binnenschippers te laten vervallen. Hierdoor zijn twee ongehuwde meerderjarigen die samen wonen aan boord van een binnenschip zonder vaste ligplaats, met ingang van 1 januari 2011 geen fiscale partners.
? Onderdeel 2.5 is niet meer opgenomen. Dit was geen beleid maar een toelichting.
? Onderdelen 2.6 en 2.7 zijn niet meer opgenomen. Deze onderdelen hebben hun belang verloren door de invoering van de nieuwe fiscale partnerregeling.
? Onderdelen 2.8, 2.9, 2.10 en 2.12 zijn niet meer opgenomen. Deze onderdelen bevatten geen beleid maar een toelichting.
? Onderdeel 2.15 is niet meer opgenomen. Dit is nu wettelijk geregeld in artikel 2.17, tweede lid van de Wet IB 2001.
? Onderdelen 2.15a, 2.16, 3.2, 3.7, 3.8 en 3.9 zijn niet meer opgenomen. Deze onderdelen bevatten geen beleid maar een toelichting.
? Onderdeel 3.2 is nieuw en bevat een goedkeuring voor de toekenning van de inkomensafhankelijke combinatiekorting als er sprake is van partnerschap over een deel van het jaar.
In de overige onderdelen zijn enkele tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Hiermee is geen beleidswijziging beoogd.
Het besluit van 18 maart 2010 , nr. DGB/745M en het besluit van 22 februari 2006 , nr. CPP2005/3058M (Duurzaam gescheiden leven) zijn ingetrokken. Dit laatste besluit heeft zijn belang verloren door wetswijzigingen per 1 januari 2011 op het gebied van de fiscale partnerregeling ( artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 1.2 van de Wet IB 2001).