Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte afkortingen
1.1. Voorgaande besluiten
2. Algemeen
3. Leningen in verband met de eigen woning
3.1. Oogmerkvereiste
3.1.1. Tijdstip van aftrek
3.2. Verbouwing: financiering vooraf
3.2.1. Verbouwingsdepot bij een lening vooraf
3.2.2. Verbouwing: financiering achteraf
3.2.3. Bijleenregeling
3.2.4. Aflossing gemengde leningen
3.3. Betaling voor toekomstig onderhoud. Instandhoudingsverplichting
3.4. Nieuwbouw
3.4.1. Nieuwbouwdepot waaruit aankoopsom en aftrekbare bouwrente wordt betaald
3.5. Lening oversluiten. Herfinanciering
3.6. Eigenwoningschuld bij aankoop blote eigendom en andere rechten
3.6.1. Erfpachter koopt ‘de grond’
3.6.2. Vruchtgebruiker koopt blote eigendom
3.7. Lening voor kosten van verwerving, onderhoud en verbetering
3.8. Alleen een lening voor de onroerende onderdelen
3.8.1. Zonnepanelen
3.9. Overname van het deel van de eigen woning van de ex-partner
3.9.1. De partner die geen eigenaar is, deelt toch mee in de waardeverandering van de woning
3.9.2. Niet nageleefd periodiek verrekenbeding
3.9.3. Vooruitbetaling voor de overname van het aandeel in de eigen woning van de partner bij echtscheiding
3.10. Restschuld bij verkoop eigen woning
3.10.1. Schuld bij staking van een onderneming gefinancierd met een lening op de eigen woning
3.11. Kosten die direct samenhangen met de aanschaf van de eigen woning
3.12. 30-jaarsperiode. Uitkering kapitaalverzekering eigen woning
3.13. Verkoop (ondergrond van de) woning gevolgd door uitgifte in erfpacht
4. Rente en kosten van geldlening
4.1. De kosten van een hypotheekadvies
4.2. De rente in leasecontracten
4.3. Vooraf of achteraf betaalde rente
4.4. Kosten van een geldlening gemaakt in de box 3-periode
4.5. Kosten moeten rechtstreeks zijn verbonden aan de lening
4.6. Boeterente
4.7. Bereidstellingsprovisie
4.8. Risicoverzekering met betrekking tot toekomstige rentestijgingen (rentecap)
4.9. Kosten voor de omzetting coöperatieve flatexploitatievereniging in vereniging van appartementseigenaren
4.10. Oversluitkosten. Boeterente
5. Drukkencriterium
5.1. Retourprovisie
5.2. Waardering voordelen bij het afsluiten van (hypothecaire) geldleningen
6. Lening of aankoop van partner/huisgenoot
6.1. Lening aan partner/huisgenoot die gaat verhuizen
7. Medeschuldenaarschap
7.1. Rente betaald door hoofdelijke aansprakelijke/medeschuldenaar
7.2. Aftrek bij de eigenwoningbezitter van rente die door een ander is betaald
7.3. Mede-eigenaren
7.4. Rentebetalingen door fiscale partners
8. Bijleenhypotheken
8.1. Welke bijleenhypotheken komen in aanmerking?
8.2. Verhuizing gedurende de looptijd van de hypotheek
9. Complexe overeenkomsten van geldlening
9.1. Producten
9.2. Jurisprudentie
9.3. Wijze van beoordeling
9.4. Geen aftrek voor betaling voor rechten en verplichtingen
9.5. Rente hoger, maar geen afzonderlijke rechten en verplichtingen
9.6. Verwaarloosbare afzonderlijke rechten en verplichtingen
10. (Financiering) aandeel in vereniging van eigenaren
10.1. Aandeel in VVE
10.2. Waardering aandeel fondsen VVE
10.3. Schuld aangegaan door eigenaar voor financiering storting in de fondsen van de VVE
10.4. Lening door de VVE bij een eigen woning
11. Subsidie op termijn (SOT-regeling)
11.1. De methodiek van de SOT-regeling.
11.2. Fiscale gevolgen voor de huiseigenaar/bewoner
11.3. Monumentenpanden
11.4. Beoordeling door de Belastingdienst
12. Starterslening
12.1. Schenkingsrecht
13. Ingetrokken regelingen
14. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3.11 Inkomstenbelasting, eigenwoningrente

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 4 november 2009. U leest nu de tekst die gold op 3 november 2009.
3.11. Kosten die direct samenhangen met de aanschaf van de eigen woning
Alleen rente en kosten van schulden in verband met aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning, worden aangemerkt als aftrekbare eigenwoningrente in box 1. Rente over schulden voor de financiering van eigenwoningrente is niet aftrekbaar ( artikel 3.120, vierde lid, onderdeel a, van de Wet IB 2001). Tijdens de parlementaire behandeling is aangegeven dat er echter geen bezwaar tegen bestaat om kosten, die direct verband houden met het aangaan van deze schulden, mee te financieren (Kamerstukken II 2000/01, 27 466, nr. 6, blz. 74).
Dit betekent dat de rente die wordt betaald over de volgende bij aankoop meegefinancierde kosten bij de eigen woning in aftrek kan worden gebracht:
taxatiekosten;
afsluitprovisie;
notariskosten (voor zover die verband houden met het aangaan van de hiervoor bedoelde schulden);
rente over meegefinancierde makelaarskosten;
meegefinancierde overdrachtsbelasting (bij bestaande woningen);
meegefinancierde BTW (bij nieuwbouwwoningen); en
meegefinancierde vergoedingen aan de bouwer of projectontwikkelaar die onderdeel uitmaken van de koopsom van de woning.

De bijleenregeling leidt er echter toe dat de lening voor meegefinancierde kosten niet behoort tot de eigenwoningschuld, zodat renteaftrek over meegefinancierde kosten van geldlening in die gevallen niet mogelijk is (Kamerstukken I 2003/04, 29 210, C, blz. 7). Er is dus een verschil in behandeling tussen de gevallen waarin de bijleenregeling wel wordt toegepast en gevallen waarin de bijleenregeling niet wordt toegepast (bijvoorbeeld bij starters). Starters kunnen de rente die wordt betaald over de hiervoor bedoelde, bij aankoop meegefinancierde kosten bij de eigen woning in aftrek brengen.
De rente en kosten over het gedeelte van de lening dat geen betrekking heeft op de eigenwoningschuld is niet aftrekbaar. Ook een lening voor meegefinancierde kosten die geen direct verband houden met de eigenwoning zijn niet aftrekbaar. Als voorbeeld kunnen worden genoemd:
meegefinancierde boeterente wegens de vervroegde aflossing of omzetting van een bestaande lening
rente over meegefinancierde bouwrente die betrekking heeft op de periode na het sluiten van de koopovereenkomst