{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Gebruikte begrippen en afkortingen
1. Inleiding
2. Goedkeuring
3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Inkomstenbelasting, eigenwoningrente; vruchtgebruiker en eigenwoningrente

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 29 december 2016. U leest nu de tekst die gold op 28 december 2016.
Inkomstenbelasting, eigenwoningrente; vruchtgebruiker en eigenwoningrente
De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor een vruchtgebruiker krachtens erfrecht de rente die hij betaalt op een schuld die de erflater is aangegaan voor de eigen woning, kan aftrekken als eigenwoningrente.
Vruchtgebruiker: De belastingplichtige die een recht van vruchtgebruik, een recht van bewoning of een recht van gebruik van een woning krachtens erfrecht heeft verkregen.
Vruchtgebruik: Een recht van vruchtgebruik, een recht van bewoning of een recht van gebruik.
1. Inleiding
Renten van schulden en kosten van geldleningen die behoren tot de eigenwoningschuld, zijn aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning. Eigenwoningschulden zijn schulden van de belastingplichtige die zijn aangegaan in verband met een eigen woning ( artikel 3.119a, eerste lid, van de Wet IB 2001).
Er zijn situaties waarin de eigendom van een woning krachtens erfrecht is gesplitst in een vruchtgebruik en een blote eigendom. In de meeste van die situaties is de schuld die de erflater is aangegaan in verband met de eigen woning, een schuld van de bloot eigenaar. Voor de vruchtgebruiker kan de woning worden aangemerkt als eigen woning ( artikel 3.111, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet IB 2001).
Als de vruchtgebruiker in deze situatie de renten en kosten voor de schuld die is aangegaan door de erflater voor zijn rekening moet nemen, zijn deze renten en kosten niet aftrekbaar. De schuld behoort immers niet tot het vermogen van de vruchtgebruiker. De voorwaarde dat het moet gaan om een schuld van de belastingplichtige, is met ingang van 1 januari 2013 in de Wet IB 2001 opgenomen.
2. Goedkeuring
In de brief naar aanleiding van vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 28 oktober 2013 over het pakket Belastingplan 2014 1 , heeft mijn ambtsvoorganger geantwoord dat het niet de bedoeling is dat vruchtgebruikers per 2013 plotsklaps geen renten of kosten meer zouden kunnen aftrekken. Daarnaast heeft hij toegezegd dat zal worden bezien of, en zo ja, hoe vruchtgebruiksituaties in de nieuwe eigenwoningregeling kunnen worden ingepast. Daarom keur ik vooruitlopend daarop het volgende goed.
Goedkeuring
Ik keur onder de volgende voorwaarden goed dat renten en kosten die de vruchtgebruiker betaalt voor de schuld van de bloot eigenaar, door de vruchtgebruiker in aanmerking kunnen worden genomen als aftrekbare kosten in de zin van artikel 3.120 van de Wet IB 2001.Voorwaarden
Voor deze goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:
a. De eigenwoningregeling is van toepassing voor de vruchtgebruiker op grond van artikel 3.111 van de Wet IB 2001.
b. De schuld voldoet aan de overige voorwaarden die gelden voor de kwalificatie als eigenwoningschuld als bedoeld in artikel 3.119a van de Wet IB 2001.
3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.
Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
Den Haag, 21 februari 2014
De 1
Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 16, blz. 40.
Staatssecretaris