Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Vermenigvuldigingsfactor buitengewone uitgaven/chronisch-ziekenforfait
3. Goedkeuring
4. Inwerkingtreding en intrekking besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Inkomstenbelasting, buitengewone uitgaven, vermenigvuldigingsfactor en chronisch-ziekenforfait bij ontbreken aangifte voorgaande jaren

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 28 april 2010. U leest nu de tekst die gold op 27 april 2010.
Inkomstenbelasting, buitengewone uitgaven, vermenigvuldigingsfactor en chronisch-ziekenforfait bij ontbreken aangifte voorgaande jaren De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
Dit besluit is een actualisering van het besluit van 6 december 2004, nr. CPP2004/2100M, inzake de toepassing van de vermenigvuldigingsfactor voor buitengewone uitgaven en het chronisch-ziekenforfait bij het ontbreken van een aangifte over voorgaande jaren.
1. Inleiding
In het besluit van 6 december 2004, nr. CPP2004/2100M, is voor de bepaling van de buitengewone uitgaven over de jaren 2002 en 2003 een tegemoetkomende regeling getroffen voor praktische problemen die zich voordoen bij de toepassing van de vermenigvuldigingsfactor buitengewone uitgaven en het chronisch-ziekenforfait. De regeling wordt in dit besluit verruimd omdat na 31 december 2005 aangiften over de jaren 2002 en eerder in het algemeen niet meer tot een teruggaaf van belasting leiden. De indieningstermijn van drie jaar is dan immers verstreken.
2. Vermenigvuldigingsfactor buitengewone uitgaven/chronisch-ziekenforfait
Voor zowel de vermenigvuldigingsfactor als bedoeld in artikel 6.24, tweede lid, Wet IB 2001 (tekst 2002 en 2003) als het chronisch-ziekenforfait als bedoeld in artikel 6.20, aanhef en onderdeel b, Wet IB 2001 (tekst 2002 en 2003), is van belang dat bij belastingplichtige in de voorgaande twee jaren buitengewone uitgaven in aanmerking zijn genomen.
Over oude belastingjaren is het niet altijd meer mogelijk om digitaal aangifte te doen. Bovendien leiden aangiften over oude belastingjaren veelal ook niet meer tot een belastingteruggaaf.
Mede gelet hierop acht ik het niet noodzakelijk dat belanghebbenden louter vanwege de toepassing van de vermenigvuldigingsfactor en het chronisch-ziekenforfait voor de jaren 2002 en 2003 steeds verplicht zijn alsnog aangifte te doen over de daaraan voorafgaande belastingjaren.
3. Goedkeuring
In verband met het vorenstaande keur ik onder de hierna opgenomen voorwaarden goed dat er in deze situatie ook zonder aangifte over voorafgaande belastingjaren voor de toepassing van de vermenigvuldigingsfactor en het chronisch-ziekenforfait in de jaren 2002 en 2003 vanuit wordt gegaan dat voor de desbetreffende jaren buitengewone lasten/uitgaven in aanmerking zijn genomen.
De goedkeuring is alleen van toepassing indien de omvang van de inkomens over de jaren 2000 tot en met 2003 nagenoeg niet is gewijzigd en belanghebbende in de onderscheidene jaren alleen al met standaardziektekosten (ziekenfondspremies, huisapotheek, ouderdomsaftrek of arbeidsongeschiktheidsaftrek) voor aftrek van buitengewone lasten/uitgaven in aanmerking zou kunnen komen.
In andere gevallen dient belanghebbende de aftrek van buitengewone lasten/uitgaven in de desbetreffende jaren voldoende aannemelijk te kunnen maken.
4. Inwerkingtreding en intrekking besluit
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening van dit besluit. Het besluit van 6 december 2004, nr. CPP2004/2100M, is met ingang van de dagtekening van dit besluit ingetrokken.