{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Goedkeuring
3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Inkomstenbelasting, Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, doorschuifregeling na overlijden

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inkomstenbelasting, Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, doorschuifregeling na overlijden
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
In dit besluit wordt goedgekeurd dat het vrij te stellen buitenlands inkomen uit werk en woning van een overleden belastingplichtige dat op grond van de doorschuifregeling is overgebracht naar een volgend jaar, wordt toegerekend aan de overlevende partner.
1. Inleiding
Aan mij is een situatie voorgelegd van een binnenlandse belastingplichtige met buitenlands inkomen uit werk en woning dat op grond van artikel 10, derde lid, van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (hierna: BVDB 2001) niet volledig in aanmerking kan worden genomen. Het buitenlands inkomen dat niet tot vermindering leidt, wordt vervolgens op grond van artikel 11 BVDB 2001 overgebracht naar het volgende jaar (de doorschuifregeling).
Bij overlijden van de belastingplichtige is er geen mogelijkheid om het doorgeschoven inkomen toe te rekenen aan de overlevende partner.
2. Goedkeuring
Omdat ik het onbillijk acht dat in dergelijke gevallen een doorgeschoven aanspraak op vermindering van belasting verloren gaat, keur ik goed dat het op grond van artikel 11 doorgeschoven inkomen van de overleden belastingplichtige wordt toegerekend aan de overlevende partner van de belastingplichtige, mits zij beiden op het moment van overlijden binnenlands belastingplichtig waren.
3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het is geplaatst en werkt terug tot en met dagtekening van dit besluit.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 7 september 2009
De
staatssecretaris