Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
Goedkeuring
Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Inkomstenbelasting, Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, dienstbetrekking aan boord van een zee- of luchtvaartuig

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 30 december 2010. U leest nu de tekst die gold op 29 december 2010.
Inkomstenbelasting, Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, dienstbetrekking aan boord van een zee- of luchtvaartuig
De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
In dit besluit wordt goedgekeurd dat voorkoming van dubbele belasting wordt verleend op grond van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 voor het belastbare loon ter zake van een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een zee- of luchtvaartuig in het internationale verkeer dat wordt geëxploiteerd door een onderneming waarvan de feitelijke leiding is gevestigd in een andere Mogendheid.
Inleiding
Mij zijn enkele situaties voorgelegd van in Nederland wonende personen die in dienstbetrekking werkzaam zijn aan boord van een luchtvaartuig in het internationale verkeer van een onderneming waarvan de feitelijke leiding in een land is gevestigd waarmee Nederland geen belastingverdrag heeft afgesloten. Hun loon uit dienstbetrekking wordt in dat andere land volledig in de belastingheffing betrokken. Ditzelfde loon wordt in Nederland in de belastinggrondslag betrokken.
Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 van Inkomstenbelasting, Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, dienstbetrekking aan boord van een zee- of luchtvaartuig">
Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
Door het ontbreken van een toepasselijke internationale regeling is de Nederlandse eenzijdige regeling van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 van toepassing. In Nederland bestaat recht op een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting voor zover de bemanningsleden binnen het gebied van het andere land (het luchtruim boven het gebied daaronder begrepen) arbeid verrichten ( artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit voorkoming dubbel belasting 2001). Hiermee kan slechts ten dele voorkoming van dubbele belasting worden verleend en resteert voor een deel van het loon daadwerkelijke dubbele belasting.
Goedkeuring
Om aan de dubbele belasting tegemoet te komen keur ik goed dat in plaats van de (beperkte) vrijstelling van het loon op grond van artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (hierna: Bvdb 2001) in bovenbeschreven situatie kan worden gekozen voor de toepassing van de verrekeningsmethode. De verrekeningsmethode kan worden toegepast overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 en 14 van het Bvdb 2001 (inclusief onderworpenheidseis). De goedkeuring is beperkt tot het belastbare loon ter zake van een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een zee- of luchtvaartuig in het internationale verkeer dat wordt geëxploiteerd door een onderneming waarvan de feitelijke leiding is gevestigd in een andere Mogendheid.
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001. Op onherroepelijk vaststaande aanslagen kan worden teruggekomen in overeenstemming met het besluit van 25 maart 1991, kenmerk DB89/735, BNB 1991/142, laatstelijk in verband met de vervanging van de gulden door de euro gewijzigd bij besluit van 6 december 2001, nr. CPP2001/3435M.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 13 juni 2007
De
Staatssecretaris
directeur-generaal voor Fiscale Zaken