Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Inhaal van in het verleden niet opgebouwd pensioen
2.1. Grondslagen voor de berekening van de beschikbare premie
2.2. Berekening premieruimte
3. Inhaal van in het verleden niet opgebouwd pensioen over diensttijd gelegen in jaren vóór 2001 (overgangsregeling)
3.1. Probleem bij uitvoering grondslagen uit onderdeel 2.1
3.2. Fictief salaris als uitgangspunt
3.3. Uitwerking tabel voor fictieve salarissen
3.4. Peildatum
3.5. Oprenting bij betaling na 2001
3.6. Inhaal over 2001 en volgende jaren
4. Inkoop van in het verleden niet opgebouwd pensioen over diensttijd als bedoeld in artikel 10a, tweede lid, van het UBLB
4.1. Wanneer is sprake van een pensioentekort?
4.2. Grondslagen voor de berekening van de beschikbare premie
4.3. Tijdstip berekenen van pensioentekort
4.4. Oprenting bij betaling na het moment van indiensttreding
4.5. Stappenplan berekening beschikbare premie
5. Inkoop van pensioen over een tekort aan diensttijd na overdracht van pensioenkapitaal als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, van het UBLB
5.1. Berekening van de beschikbare premie (koopsom) na overdracht van pensioenkapitaal vanuit een eindloon- of middelloonstelsel
5.2. Berekening van de beschikbare premie (koopsom) na overdracht van pensioenkapitaal vanuit een beschikbare-premiestelsel
5.3. Oprenting bij betaling na het moment van indiensttreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 5.2 Inhaal en inkoop van pensioen door middel van beschikbare premies

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 4 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 3 april 2007.
5.2. Berekening van de beschikbare premie (koopsom) na overdracht van pensioenkapitaal vanuit een beschikbare-premiestelsel
Indien het overgedragen pensioenkapitaal afkomstig is uit een pensioenregeling die is gebaseerd op een beschikbare-premiestelsel dient bij de berekening van het aantal in te kopen dienstjaren rekening te worden gehouden met het verbod op compensatie van tegenvallende beleggingsresultaten (artikel 61, vierde lid, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001), hierna aan te duiden als: onderrendement. Van onderrendement is sprake als het resultaat ongunstiger is dan mocht worden verwacht op basis van de uitgangspunten van artikel 18a, derde lid, van de Wet LB. Onderrendement leidt ertoe dat (een deel van de) werkelijke diensttijd niet mag worden ingekocht. Bij een inkoop als de onderhavige wordt in ieder geval onderrendement verondersteld indien de overdrachtswaarde van het op basis van beschikbare premies opgebouwde kapitaal lager is dan de waarde die zou zijn bereikt indien de beschikbare premies een beleggingsopbrengst zouden hebben gekend die gelijk is aan de som van de rekenrente van 4% (artikel 18a, derde lid, onderdeel c, van de Wet LB) en de inflatiepercentages van de desbetreffende jaren (CBS consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudingen).