Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Inhaal van in het verleden niet opgebouwd pensioen
2.1. Grondslagen voor de berekening van de beschikbare premie
2.2. Berekening premieruimte
3. Inhaal van in het verleden niet opgebouwd pensioen over diensttijd gelegen in jaren vóór 2001 (overgangsregeling)
3.1. Probleem bij uitvoering grondslagen uit onderdeel 2.1
3.2. Fictief salaris als uitgangspunt
3.3. Uitwerking tabel voor fictieve salarissen
3.4. Peildatum
3.5. Oprenting bij betaling na 2001
3.6. Inhaal over 2001 en volgende jaren
4. Inkoop van in het verleden niet opgebouwd pensioen over diensttijd als bedoeld in artikel 10a, tweede lid, van het UBLB
4.1. Wanneer is sprake van een pensioentekort?
4.2. Grondslagen voor de berekening van de beschikbare premie
4.3. Tijdstip berekenen van pensioentekort
4.4. Oprenting bij betaling na het moment van indiensttreding
4.5. Stappenplan berekening beschikbare premie
5. Inkoop van pensioen over een tekort aan diensttijd na overdracht van pensioenkapitaal als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, van het UBLB
5.1. Berekening van de beschikbare premie (koopsom) na overdracht van pensioenkapitaal vanuit een eindloon- of middelloonstelsel
5.2. Berekening van de beschikbare premie (koopsom) na overdracht van pensioenkapitaal vanuit een beschikbare-premiestelsel
5.3. Oprenting bij betaling na het moment van indiensttreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 4.2 Inhaal en inkoop van pensioen door middel van beschikbare premies

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 4 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 3 april 2007.
4.2. Grondslagen voor de berekening van de beschikbare premie
Net als bij de inhaal van pensioen dient ook in dit geval voor de berekening van de beschikbare premies te worden uitgegaan van de gegevens en omstandigheden die hebben gegolden in de jaren waarop de latere inkoop betrekking heeft. Ook in de onderhavige situatie levert dit voor de berekening van de beschikbare premies problemen op in verband met de vaststelling van de premiegrondslag over de betreffende jaren. Vaak zijn de historische gegevens uit de bij (een) vorige werkgever(s) doorgebrachte diensttijd niet bekend.
Om aan dit probleem tegemoet te komen, keur ik onder hierna te noemen voorwaarden goed dat de berekening van het pensioentekort als bedoeld in artikel 10a, tweede lid, van het UBLB plaatsvindt op basis van de grondslagen die gelden op het moment van de indiensttreding bij de huidige werkgever. Omdat het hier gaat om de inkoop van een pensioentekort ten opzichte van de huidige regeling, dient voor de berekening van het tekort ervan te worden uitgegaan – eventueel bij wijze van fictie – dat deze regeling reeds op de dag van indiensttreding van kracht was.
De huidige pensioenregeling en die van de vorige werkgever(s) kunnen op verschillende punten van elkaar afwijken. Voor het te constateren pensioentekort moet voorts een beschikbare premie worden berekend. Daarom dienen de aanspraken te worden vergeleken op basis van de actuariële contante waarden en wel die op de datum van indiensttreding bij de huidige werkgever. Voor het berekenen van de contante waarden wordt uitgegaan van de berekeningsgrondslagen die in de huidige pensioenregeling worden gehanteerd. Slechts deze contante waarden kunnen voor een aanvaardbare vergelijking van de aanspraken zorgdragen.
Indien de inkoop van het pensioentekort op basis van beschikbare premies plaatsvindt in aanvulling op een middelloonregeling, zou in beginsel niet volstaan kunnen worden met het salaris op de datum van indiensttreding bij de huidige werkgever. Als voor de gehele diensttijd vóór 8 juli 1994 wordt uitgegaan van het salaris op die datum wordt namelijk voor die periode feitelijk een eindloonregeling toegepast, hetgeen in strijd komt met de aard van de middelloonregeling bij de huidige werkgever. Ik keur evenwel goed dat in een dergelijk geval voor de berekening van het tekort toch kan worden uitgegaan van het salaris op de datum van indiensttreding bij de huidige werkgever mits het opbouwpercentage voor de berekening van het pensioentekort wordt vastgesteld op:
(2 / 2,25 ) × opbouwpercentage van de huidige middelloonregeling.
Wellicht ten overvloede merk ik op dat bij de berekening van het pensioentekort rekening dient te worden gehouden met een eventuele deeltijdfactor over de diensttijd vóór 8 juli 1994.