Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Inhaal van in het verleden niet opgebouwd pensioen
2.1. Grondslagen voor de berekening van de beschikbare premie
2.2. Berekening premieruimte
3. Inhaal van in het verleden niet opgebouwd pensioen over diensttijd gelegen in jaren vóór 2001 (overgangsregeling)
3.1. Probleem bij uitvoering grondslagen uit onderdeel 2.1
3.2. Fictief salaris als uitgangspunt
3.3. Uitwerking tabel voor fictieve salarissen
3.4. Peildatum
3.5. Oprenting bij betaling na 2001
3.6. Inhaal over 2001 en volgende jaren
4. Inkoop van in het verleden niet opgebouwd pensioen over diensttijd als bedoeld in artikel 10a, tweede lid, van het UBLB
4.1. Wanneer is sprake van een pensioentekort?
4.2. Grondslagen voor de berekening van de beschikbare premie
4.3. Tijdstip berekenen van pensioentekort
4.4. Oprenting bij betaling na het moment van indiensttreding
4.5. Stappenplan berekening beschikbare premie
5. Inkoop van pensioen over een tekort aan diensttijd na overdracht van pensioenkapitaal als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, van het UBLB
5.1. Berekening van de beschikbare premie (koopsom) na overdracht van pensioenkapitaal vanuit een eindloon- of middelloonstelsel
5.2. Berekening van de beschikbare premie (koopsom) na overdracht van pensioenkapitaal vanuit een beschikbare-premiestelsel
5.3. Oprenting bij betaling na het moment van indiensttreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3.2 Inhaal en inkoop van pensioen door middel van beschikbare premies

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 4 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 3 april 2007.
3.2. Fictief salaris als uitgangspunt
Voor de berekening van de inhaalpremie wordt uitgegaan van een fictief salaris. Het fictieve salaris wordt berekend vanuit het feitelijk in 2001 genoten pensioengevend loon. Voor de toepassing van dit besluit mag dit loon uitsluitend bestaan uit tot het regelmatig genoten loon behorende structurele loonbestanddelen die in aanmerking zijn genomen als pensioengrondslag in de bestaande basisregeling. Met ingang van het jaar 2001 dienen de feitelijk genoten pensioengevende lonen te worden bijgehouden. Voor verstreken dienstjaren waarin in deeltijd is gewerkt dient uiteraard rekening te worden gehouden met de voor het betreffende jaar geldende deeltijdfactor.
Het fictieve salaris kan worden berekend door het feitelijk genoten pensioengevend loon uit het jaar 2001 terug te rekenen met de wettelijke loopbaanontwikkeling zoals genoemd in artikel 18a, derde lid, onderdeel b, van de Wet LB. Dit fictieve salaris behoeft niet verder te worden gecorrigeerd voor inflatieaanpassingen. Tegenover de toepassing van de fictieve loopbaanontwikkeling en het niet corrigeren voor inflatieaanpassingen staat dat de aldus berekende premie tot ultimo 2000 niet mag worden opgerent overeenkomstig punt 3.8 van het besluit van 4 november 2000. Het hanteren van de fictieve loopbaanontwikkeling en het nalaten van de oprenting worden voor de jaren vóór 2001 geacht een voldoende tegenhanger te vormen voor het negeren van de feitelijke loonontwikkeling die in het verleden heeft plaatsgehad. Het voordeel van deze praktische oplossing is dat voor de terugrekening van één collectief toepasbare correctietabel (zie bijlage 1) kan worden uitgegaan.