Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Inhaal van in het verleden niet opgebouwd pensioen
2.1. Grondslagen voor de berekening van de beschikbare premie
2.2. Berekening premieruimte
3. Inhaal van in het verleden niet opgebouwd pensioen over diensttijd gelegen in jaren vóór 2001 (overgangsregeling)
3.1. Probleem bij uitvoering grondslagen uit onderdeel 2.1
3.2. Fictief salaris als uitgangspunt
3.3. Uitwerking tabel voor fictieve salarissen
3.4. Peildatum
3.5. Oprenting bij betaling na 2001
3.6. Inhaal over 2001 en volgende jaren
4. Inkoop van in het verleden niet opgebouwd pensioen over diensttijd als bedoeld in artikel 10a, tweede lid, van het UBLB
4.1. Wanneer is sprake van een pensioentekort?
4.2. Grondslagen voor de berekening van de beschikbare premie
4.3. Tijdstip berekenen van pensioentekort
4.4. Oprenting bij betaling na het moment van indiensttreding
4.5. Stappenplan berekening beschikbare premie
5. Inkoop van pensioen over een tekort aan diensttijd na overdracht van pensioenkapitaal als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, van het UBLB
5.1. Berekening van de beschikbare premie (koopsom) na overdracht van pensioenkapitaal vanuit een eindloon- of middelloonstelsel
5.2. Berekening van de beschikbare premie (koopsom) na overdracht van pensioenkapitaal vanuit een beschikbare-premiestelsel
5.3. Oprenting bij betaling na het moment van indiensttreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3.1 Inhaal en inkoop van pensioen door middel van beschikbare premies

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 4 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 3 april 2007.
3.1. Probleem bij uitvoering grondslagen uit onderdeel 2.1
Zoals in onderdeel 2.1 is aangegeven dient voor de berekening van de beschikbare premies te worden uitgegaan van de gegevens en omstandigheden die hebben gegolden in de jaren waarop de latere inhaal betrekking heeft (zie onderdeel 3.8 van het besluit van 4 november 2000). Dit kan problemen opleveren voor de vaststelling van de premiegrondslagen over de betreffende jaren. Vaak zijn de historische gegevens omtrent het pensioengevend salaris niet meer bekend. Ook is vaak niet meer te achterhalen op welke data de premies voor de basisregeling zijn voldaan. Dat betekent dat voor de verstreken jaren niet meer is te bepalen op welke momenten (peildata) de leeftijd van de werknemer moet worden bepaald voor de toepassing van de staffels van bijlagen 1 en 2 van het besluit van 4 november 2000.
Als het werkelijke salarisverloop over de verstreken dienstjaren niet bekend is, is het fiscaal niet toegestaan om voor het bepalen van de premiegrondslag uit te gaan van het feitelijke salaris op het moment van de inhaal. In dat geval zouden namelijk in de premies niet-toegelaten elementen worden opgenomen zoals inflatie en loopbaanontwikkeling. Deze elementen zouden dan steeds opnieuw worden ingehaald, ook voor reeds verstreken jaren.Goedkeuring
Om aan dit probleem van onbekende gegevens bij pensioenregelingen tegemoet te komen, keur ik bij wijze van overgangsmaatregel onder de hierna te noemen voorwaarden goed dat de berekening van de inhaalpremie voor de jaren tot 2001 plaatsvindt op basis van een fictieve salarisontwikkeling en een vaste peildatum voor toepassing van de staffels van bijlagen 1 en 2 van het besluit van 4 november 2000. Voor deze goedkeuring is het niet van belang of de historische salarisgegevens al of niet bekend zijn. Een keuze voor toepassing van deze goedkeuring geldt voor alle jaren tot 2001. Indien niet wordt gekozen voor toepassing van de goedkeuring geldt onderdeel 2 van dit besluit onverkort.