Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding/Aanleiding
2. De Wet uitvoeringsorganen volksgezondheid
3. Wijziging samenstelling, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
3.1. Algemene wijzigingen
3.2. College bouw ziekenhuisvoorzieningen (College bouw)
3.2.1. Toestemmingsprocedures
a. Algemeen
b. De verklaring
c. Vervolgfasen
d. Overgangsregeling
3.2.2. Bouwmaatstaven
3.2.3. Meldingsprocedure
3.3. College sanering ziekenhuisvoorzieningen (College sanering)
3.3.1. Blijvend niet meer voor de ziekenhuisvoorziening gebruiken van gebouwen en terreinen, of delen daarvan
3.3.2. Het begrip sluiting
3.3.3. Toegang tot de saneringsregeling
4. Strafbare feiten
5. Ten slotte
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3.3.3 Informatieverschaffing gevolgen inwerkingtreding Wet uitvoeringsorganen volksgezondheid

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
3.3.3. Toegang tot de saneringsregeling
Vanaf 1 januari 2000 is ook artikel 18b, WZV, dat de toegang tot de sanering regelt, veranderd. Vastgelegd is nu in het eerste lid dat een ziekenhuisvoorziening verplicht is zich tot het College sanering te wenden binnen zes weken na het onherroepelijk worden van een beslissing tot:
a. intrekking van een verklaring op grond van artikel 13, derde lid, WZV;
b. wijziging van beperkingen of voorschriften op grond van artikel 15, vierde lid, WZV;
c. beëindiging van de uitvoering van bijzondere medische verrichtingen of beëindiging van het gebruik van apparatuur op grond van artikel 6, vijfde lid, van de Wet op bijzondere medische verrichtingen;
d. sluiting van de ziekenhuisvoorziening dan wel vermindering van het aantal bedden of plaatsen van de ziekenhuisvoorziening of van het aantal functie-eenheden van een medisch specialisme dan wel de beëindiging van de uitoefening van een medisch specialisme op grond van artikel 18a, eerste lid, WZV.
Deze wijziging houdt in dat een ziekenhuisvoorziening verplicht is zich in de bovengenoemde situaties te melden bij het College sanering. Een dergelijke verplichting bestond eerder niet. Voldoet een ziekenhuisvoorziening niet aan deze verplichting dan is sprake van een overtreding van de WZV.
Het College sanering kan subsidie verstrekken indien sprake is van een van de volgende situaties:
- sanering als gevolg van een beslissing, hiervoor onder a tot en met d genoemd;
- de uitvoering van voornemens tot het blijvend niet meer voor de ziekenhuisvoorziening gebruiken van gebouwen of terreinen, of delen daarvan;
- wijziging of opheffing van de vestigingsplaats van een centrale post voor ambulancevervoer;
- sanering van ambulancevervoer ingeval de vergunning is ingetrokken op grond van artikel 12, eerste lid, van de Wet ambulancevervoer.