Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 2a
Artikel 2b
Artikel 2c
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 5a
Artikel 5b
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 10a
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 12a
Artikel 12b
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 19a
Artikel 19b
Artikel 19c
Artikel 19d
Artikel 19e
Artikel 19f
Artikel 19g
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 4 In- en uitvoerwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2008.
1.
Bij of krachtens een invoer- of uitvoerbesluit kunnen ter verzekering van een goede toepassing van hetgeen op grond van artikel 2 of 2 a bij of krachtens dat besluit wordt bepaald regelen worden gesteld:
a. met betrekking tot het bij of in verband met de invoer of uitvoer van goederen, dan wel gedragingen als bedoeld in artikel 2 a , eerste of derde lid, doen van aangifte of van andere kennisgevingen;
b. met betrekking tot het bij of in verband met de invoer of uitvoer van goederen, dan wel gedragingen als bedoeld in artikel 2 a , eerste of derde lid, verstrekken van gegevens en overleggen van bewijsstukken;
c. met het oog op het in verband met de invoer of uitvoer van goederen, dan wel gedragingen als bedoeld in artikel 2 a , eerste of derde lid, nemen van monsters en onderzoeken van die goederen;
d. met het oog op het in verband met de invoer of uitvoer van goederen, dan wel gedragingen als bedoeld in artikel 2 a , eerste of derde lid, op die goederen uit te oefenen toezicht;
e. met betrekking tot het in de uitoefening van een beroep of bedrijf aantekening houden van de invoer of uitvoer van goederen of gedragingen als bedoeld in artikel 2 a , eerste of derde lid, alsmede van de vervaardiging, de be- of verwerking, het bewaren dan wel het aan derden afleveren van ingevoerde of uitgevoerde goederen, en het bewaren van de desbetreffende aantekeningen en bescheiden.
2.
Bij of krachtens een dergelijk besluit kan voorts worden bepaald, dat ter zake van het aanvragen en ter zake van het verkrijgen van een vergunning, een restitutie, een bijdrage of een ontheffing bij dat besluit vastgestelde bedragen moeten worden betaald, en kunnen regelen worden gesteld betreffende het tijdstip en de wijze van betaling.
3.
Artikel 2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.