Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Betaalritme en verantwoording
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Impuls ondersteuning in het basisonderwijs: aanvulling op het schoolbudget voor het schooljaar 2003 - 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Impuls ondersteuning in het basisonderwijs: aanvulling op het schoolbudget voor het schooljaar 2003 - 2004
Inleiding
Op 9 mei 2003 is met de centrales voor overheids- en onderwijspersoneel een akkoord bereikt over de CAO sector onderwijs (PO en VO) 2003. In dit akkoord is onder andere een afspraak gemaakt over het creëren van extra ruimte voor ondersteunende functies ten behoeve van alle scholen voor basisonderwijs en speciale scholen voor basisonderwijs. Deze scholen krijgen per 1 augustus 2003 structureel op jaarbasis een bedrag van €  3.308,48 toegevoegd aan hun schoolbudget. Met dit bedrag kunnen de scholen voor ongeveer een dagdeel (4 uur) per week een ondersteunende functionaris aantrekken maximaal op het niveau van schaal 4.
De afgelopen jaren is gebleken dat ondersteunende functies in het onderwijs helpen om de werkdruk van directieleden en leraren te verlagen. Verder bieden deze functies de mogelijkheid het onderwijs anders in te richten, waardoor in voorkomende gevallen arbeidsmarktknelpunten kunnen worden verlicht.
Deze impuls voor ondersteunende functies moet gezien worden als een eerste stap in het beschikbaar stellen vanstructurele ruimte voor ondersteunende functies in het basisonderwijs.
In het Convenant Gesubsidieerde Arbeid Sector Onderwijs dat onlangs is gesloten met de sociale partners en de VNG is de afspraak gemaakt om ernaar te streven in 2003 in totaal 1930 van de ruim 9700 I/D-banen in de sector onderwijs om te zetten in reguliere banen. Scholen wordt daarom aanbevolen de via het schoolbudget toegekende middelen voor extra ondersteuning, waar mogelijk in samenwerking met andere scholen, in te zetten voor het regulier maken van I/D-banen. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van twee eenmalige subsidiebronnen, namelijk de €  1.750 die in 2003 beschikbaar wordt gesteld voor iedere I/D-werknemer in het kader van het hierboven genoemde convenant (zie de regeling in ditzelfde Gele katern; in totaal een bedrag van in totaal een bedrag van €  1600 ) en de €  17.000 die in 2003 beschikbaar wordt gesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken van 10.000 I/D-banen).
Betaalritme en verantwoording
Deze aanvulling op het schoolbudget wordt voor het schooljaar 2003-2004 in twee termijnen beschikbaar gesteld, te weten €  1.422,65 (= 43%) in oktober 2003 en €  1.885,83 (= 57%) in januari 2004. Hierbij wordt dezelfde verdeelsleutel gehanteerd als voor het schoolbudget zelf. Uiterlijk 1 oktober 2003 ontvangen de scholen van Cfi de beschikking over de aanvulling van het schoolbudget. Vanaf het schooljaar 2004-2005 zal het bedrag niet meer via een afzonderlijke beschikking worden toegekend, maar voor de basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs onderdeel uitmaken van de reguliere beschikking voor het schoolbudget.
De verantwoording en monitoring van de besteding van het schoolbudget, inclusief deze aanvulling ten behoeve van het aantrekken van ondersteunend personeel, vinden op overeenkomstige wijze plaats als in de schooljaren 2001-2002 en 2002-2003. Voor de wijze waarop de besteding dient te worden verantwoord, wordt daarom verwezen naar de publicatie ” Verantwoording en monitoring van het schoolbudget in het primair onderwijs ” (PO/PJ-2001/43137 in Uitleg Gele katern nr. 30 van 12 december 2001).
De van onderwijs, cultuur en wetenschappen ,
minister
namens deze,
directeur primair onderwijs